Wniosek o sprowadzenie zwłok/szczątków z zagranicy

  • Wydział Wydział Bezpieczeństwa i Transportu Publicznego
  • Termin załatwienia Niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 3 dni
  • Osoba kontaktowa Ewa Gromowska
  • Miejsce załatwienia ul. Hallera 9, pok. Nr 306
  • Telefon kontaktowy 52 56 83 177
  • Miejsce odbioru Starostwo Powiatowe, ul. Hallera 9, pok. Nr 306 (IIpiętro)
  • Wymagane dokumenty 1. Akt zgonu przełożony na język polski przez tłumacza przysięgłego.
   2. Certyfikat potwierdzający, że przyczyną śmierci nie była choroba zakaźna.
   3. Zgoda na pochówek z parafii właściwej dla miejsca pochówku.
   4. Dokument potwierdzający kremację zwłok (jeśli dotyczy).
  • Opłaty zwolnienie z opłat
  • Tryb odwoławczy samorządowe kolegium odwoławcze za pośrednictwem Starosty
  • Uwagi

   wniosek na sprowadzenie_zwlok

  • Podstawa prawna

   ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian