Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia

Przed przekazaniem wniosku lub formularza drogą elektroniczną prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną w celu zapoznania się przysługującymi prawami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

  • Wydział Wydział Architektury i Budownictwa
  • Termin załatwienia do 30 dni
  • Osoba kontaktowa Beata Borucka
  • Miejsce załatwienia Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, pokój 219
  • Telefon kontaktowy 52 56 83 146
  • Miejsce odbioru Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, pokój 219
  • Wymagane dokumenty • Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia
   • Oświadczenie strony, na rzecz której zostało wydane pozwolenie na budowę o wyrażeniu zgody na przeniesienie pozwolenia na budowę
   • Oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce dotychczasowego inwestora o przejęciu wszystkich warunków zawartych w wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
   • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
   • Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora
   • Dziennik budowy do wglądu (jeżeli budowa była rozpoczęta)
  • Opłaty Opłata skarbowa za przeniesienie decyzji - 90,00 zł (jeżeli inwestycja nie jest zwolniona z opłaty skarbowej)
  • Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję . Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
  • Uwagi

   Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia może nastąpić wyłącznie w tym przypadku, gdy zmiana inwestora następuje pomiędzy określonym w zgłoszeniu terminem rozpoczęcia budowy a zakończeniem budowy.

  • Podstawa prawna

   Art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian