Dokonanie wpisu Zarządu do ewidencji stowarzyszeń

  • Wydział Wydział Współpracy i Zamówień Publicznych
  • Termin załatwienia 30 dni
  • Osoba kontaktowa Magdalena Studzińska
  • Miejsce załatwienia Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Hallera 9,
  • Telefon kontaktowy 52 56 83 176
  • Miejsce odbioru pokój nr 305
  • Wymagane dokumenty 1. Lista obecności.
   2. Uchwała.
   3. Protokół.
  • Opłaty brak opłat
  • Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Świeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna

   Prawo o stowarzyszeniach

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian