Uchwała Zarządu Nr 70/495/20 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 70/495/20
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 30 czerwca 2020 r.

 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz na podstawie art. 7 ust. 2  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 470) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Pozytywnie opiniuje się wniosek Wójta Gminy Drzycim w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, drogi wewnętrznej położonej we wsi Sierosław na działkach nr 160/1, 169/6 o długości 280 mb.

 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu Powiatu Świeckiego:
Barbara Studzińska

Członkowie Zarządu:

 1. Franciszek Koszowski
 2. Józef Gawrych
 3. Zbigniew Kapusta
 4. Ryszard Pacek

 

Uzasadnienie

 

Wójt Gminy Drzycim zwrócił się o wyrażenie opinii w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, drogi wewnętrznej położonej we wsi Sierosław na działkach nr 160/1, 169/6 o długości 280 mb.

Obowiązek wydania opinii w tej sprawie przez Zarząd Powiatu wynika z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz 470).

Starosta
Barbara Studzińska

 

 

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 70
  • Data podjęcia (podpisania) 30.06.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 70/495/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
  • Podstawa prawna wydania art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 470)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian