Uchwała Zarządu Nr 70/492/20 w sprawie przyjęcia umowy dotacji w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Uchwała Nr 70/492/20
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 30 czerwca 2020 r.

 

w sprawie przyjęcia umowy dotacji w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 920), uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Przyjąć treść Umowy pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, a Powiatem Świeckim w sprawie udzielenia wsparcia finansowanego ze środków budżetu państwa w latach 2016 – 2020 w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, zgodnie z brzmieniem załącznika do uchwały.

 

§ 2. Do zawarcia Umowy upoważnić dwóch członków Zarządu Powiatu w osobach Pani Barbary Studzińskiej – Starosty Świeckiego oraz Pana Franciszka Koszowskiego – Wicestarosty Świeckiego.

 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierzyć w zakresie merytorycznym -dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu oraz dyrektorowi Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego w Świeciu – w zakresie rozliczeń i sprawozdawczości.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu
Powiatu Świeckiego

(Barbara Studzińska)

Członkowie Zarządu:

 1. (Franciszek Koszowski)
 2. (Józef Gawrych)
 3. (Zbigniew Kapusta)
 4. (Ryszard Pacek)

 

Uzasadnienie:

 

Podjęcie przedmiotowej Uchwały wynika z akceptacji wniosku złożonego przez Powiat Świecki o przyznanie wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa w latach 2016 – 2020 w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży.

Program będzie realizowany w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu.

Umowa określa warunki przyznania i rozliczenia dotacji Powiatowi Świeckiemu na realizację Programu.

Starosta
Barbara Studzińska

 

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 70
  • Data podjęcia (podpisania) 30.06.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 70/492/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny przyjęcia umowy dotacji w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
  • Podstawa prawna wydania art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 920)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian