Uchwała Zarządu Nr 70/488/20 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu do składania oświadczeń woli

Uchwała Nr 70/488/20
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 30 czerwca 2020 r.

 

w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu do składania oświadczeń woli

 

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 920) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. Udziela się upoważnienia pani Małgorzacie Błaszkiewicz – dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Świeckiego w zakresie zadań związanych z działalnością Zespołu.

2. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych składane są wspólnie z członkiem Zarządu Powiatu.

 

§ 2. Upoważnienia, o którym mowa w § 1, udziela się na czas powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu.

 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Świeckiemu.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu
Powiatu Świeckiego

(Barbara Studzińska)

Członkowie Zarządu:

 1. (Franciszek Koszowski)
 2. (Józef Gawrych)
 3. (Zbigniew Kapusta)
 4. (Ryszard Pacek)

 

Uzasadnienie:

 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd.

W związku z tym, że Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu jest jednostką organizacyjną Powiatu Świeckiego, Zarząd może upoważnić kierownika jednostki organizacyjnej powiatu – w tym przypadku dyrektora Zespołu, do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu wspólnie z członkiem Zarządu Powiatu.

W świetle powyższego przyjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione.

Starosta
Barbara Studzińska

 

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 70
  • Data podjęcia (podpisania) 30.06.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 70/488/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu do składania oświadczeń woli
  • Podstawa prawna wydania art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 920)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian