Uchwała Nr 9/I/2019 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 września 2019 r.

Uchwała Nr 9/I/2019 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 września 2019 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian