Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
18.12.2020 07.12.2021 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych – usługi w zakresie publicznego transportu drogowego Szczegóły
08.12.2020 17.12.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE: usuwanie pojazdów pow. 3,5 t z terenu powiatu świeckiego Szczegóły
08.12.2020 17.12.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE: usuwanie pojazdów do 3,5 t z terenu powiatu świeckiego Szczegóły
08.12.2020 17.12.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE: przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów pow. 3,5 t. usuniętych z terenu powiatu świeckiego Szczegóły
08.12.2020 17.12.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE: przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów do 3,5 t. usuniętych z terenu powiatu świeckiego Szczegóły
03.12.2020 14.12.2020 „Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Wojska Polskiego 173 – Starostwo Powiatowe w Świeciu” Szczegóły
03.12.2020 14.12.2020 Wywóz nieczystości stałych typowych (bytowo – gospodarczych) oraz wywóz odpadów segregowanych (papier, tworzywo sztuczne, szkło)” Szczegóły
02.12.2020 09.12.2020 Zakup metalowych serc na nakrętki Szczegóły
27.11.2020 07.12.2020 Zakup paliwa do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Świeciu Szczegóły
27.11.2020 10.12.2020 Dostawa środków czystości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Świeciu Szczegóły
27.11.2020 18.12.2020 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek ( tusze i tonery) oraz dostawa materiałów biurowych i papieru do drukarek i kserokopiarek Szczegóły
18.11.2020 20.11.2020 Naprawa poszycia dachowego na budynku położonym na dz. 5/3 obręb Sulnowo gm. Świecie Szczegóły
22.10.2020 30.10.2020 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w razie wykorzystania możliwości ich dostarczenia lub wydania odbiorcy. Część I: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Świeciu. Część II: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Szczegóły
13.10.2020 16.10.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE: Usunięcie drzew i krzewów z części działki nr 854/19 w Świeciu Szczegóły
08.10.2020 14.10.2020 Zaproszenie do składania ofert na: „Dostawę dysków do serwera wraz z zestawami montażowymi” Szczegóły
22.09.2020 25.09.2020 Zaproszenie do składania ofert na: „Przedłużenie licencji i wsparcia technicznego na oprogramowanie ESET” Szczegóły
21.09.2020 07.10.2020 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ochronę ubezpieczeniową Zamawiającego. Część I zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. Część II zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego Szczegóły
31.08.2020 07.09.2020 Zapytanie ofertowe: Uruchomienie obsługi kasowej w Starostwie Powiatowym w Świeciu Szczegóły
03.08.2020 07.08.2020 Zaproszenie do składania ofert na: „Dostawę licencji na oprogramowanie Microsoft Office” Szczegóły
03.08.2020 07.08.2020 Zaproszenie do składania ofert na: „Dostawę licencji na oprogramowanie ABBY FineReader” Szczegóły
« 1 2 »