Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
25.06.2020 10.07.2020 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Świeciu. Szczegóły
27.04.2020 22.05.2020 Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Świeckiego w 2020 roku Szczegóły
15.07.2019 25.07.2019 Osnowa wielofunkcyjna na terenie Powiatu Świeckiego, w tym: 1. Realizacja projektu osnowy wielofunkcyjnej 2. Transformacja wysokościowa bazy danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do układu PL-EVRF2007-NH. Szczegóły
31.07.2018 04.09.2018 Zamówienie publiczne pn.: „Osnowa wielofunkcyjna na terenie Powiatu Świeckiego w tym: 1.Realizacja projektu osnowy wielofunkcyjnej; 2.Transformacja wysokościowa bazy danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do układu PL-EVRF2007-NH Szczegóły
21.07.2018 10.09.2018 Digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych powiatu świeckiego realizowanych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Szczegóły
09.05.2018 06.06.2018 Przetarg nieograniczony „Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Świeckiego w 2018 roku” Szczegóły
29.12.2017 31.12.2018 wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych Szczegóły
27.09.2017 13.10.2017 Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Świeckiego w zakresie: Część I zamówienia: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Część II zamówienia: ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego. Szczegóły
28.08.2017 04.09.2017 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Świeciu Szczegóły
10.05.2017 19.05.2017 Opracowanie kompleksowe Powiatu Świeckiego w tym: 1. Inwentaryzacja szczegółowej osnowy wysokościowej; 2. Budowa Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych osnowy wysokościowej; 3. Projekt i realizacja osnowy wielofunkcyjnej; 4. Ujednolicenie systemu odniesień przestrzennych w zakresie układów wysokościowych. Szczegóły
14.11.2016 25.11.2016 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Świeciu Szczegóły
04.11.2016 14.11.2016 Likwidacja barier transportowych – zakup pojazdu 9-osobowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III Szczegóły
24.10.2016 02.11.2016 Likwidacja barier transportowych – zakup pojazdu 9-osobowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Szczegóły
21.06.2016 06.07.2016 Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego 173 Szczegóły
12.05.2016 24.05.2016 Przetarg nieograniczony na opracowanie danych geodezyjnych celem przygotowania danych wyjściowych do prac związanych z utworzeniem lub przekształceniem baz danych BDOT500, GESUT i EGiB z inwentaryzacją, projektem uzupełnienia i jego realizacją oraz aktualizacją BDSOG dla poziomej szczegółowej osnowy geodezyjnej, inwentaryzacją, pomiarem w celu podniesienia dokładności oraz ponownym przeliczeniem wszystkich osnów pomiarowych wraz z utworzeniem bazy danych osnów pomiarowych i przeniesienie danych wektorowej mapy zasadniczej do modelu pojęciowego BDOT500, GESUT i EGiB – dla całego Powiatu Świeckiego. Szczegóły
10.03.2016 30.03.2016 Przetarg nieograniczony na wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Świeckiego w 2016 roku Szczegóły
« »