Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
31.08.2020 07.09.2020 Zapytanie ofertowe: Uruchomienie obsługi kasowej w Starostwie Powiatowym w Świeciu Szczegóły
03.08.2020 07.08.2020 Zaproszenie do składania ofert na: „Dostawę licencji na oprogramowanie Microsoft Office” Szczegóły
03.08.2020 07.08.2020 Zaproszenie do składania ofert na: „Dostawę licencji na oprogramowanie ABBY FineReader” Szczegóły
29.07.2020 04.08.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa samochodu osobowego do użytku Starostwa Powiatowego w Świeciu Szczegóły
14.07.2020 30.07.2020 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Przebudowa parkingu z instalacją oświetleniową, budową wiatrołapu przy wejściu do windy wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną w budynku przy ul. Wojska Polskiego 173 oraz przebudowa drogi na działkach nr 694/1, 696/1 w obrębie ewidencyjnym Świecie, jednostce ewidencyjnej Świecie – Miasto Szczegóły
08.07.2020 15.07.2020 Zaproszenie do składania oferty na: „Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” Szczegóły
25.06.2020 10.07.2020 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Świeciu. Szczegóły
27.04.2020 22.05.2020 Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Świeckiego w 2020 roku Szczegóły
15.07.2019 25.07.2019 Osnowa wielofunkcyjna na terenie Powiatu Świeckiego, w tym: 1. Realizacja projektu osnowy wielofunkcyjnej 2. Transformacja wysokościowa bazy danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do układu PL-EVRF2007-NH. Szczegóły
31.07.2018 04.09.2018 Zamówienie publiczne pn.: „Osnowa wielofunkcyjna na terenie Powiatu Świeckiego w tym: 1.Realizacja projektu osnowy wielofunkcyjnej; 2.Transformacja wysokościowa bazy danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do układu PL-EVRF2007-NH Szczegóły
21.07.2018 10.09.2018 Digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych powiatu świeckiego realizowanych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Szczegóły
09.05.2018 06.06.2018 Przetarg nieograniczony „Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Świeckiego w 2018 roku” Szczegóły
29.12.2017 31.12.2018 wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych Szczegóły
27.09.2017 13.10.2017 Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Świeckiego w zakresie: Część I zamówienia: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Część II zamówienia: ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego. Szczegóły
28.08.2017 04.09.2017 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Świeciu Szczegóły
10.05.2017 19.05.2017 Opracowanie kompleksowe Powiatu Świeckiego w tym: 1. Inwentaryzacja szczegółowej osnowy wysokościowej; 2. Budowa Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych osnowy wysokościowej; 3. Projekt i realizacja osnowy wielofunkcyjnej; 4. Ujednolicenie systemu odniesień przestrzennych w zakresie układów wysokościowych. Szczegóły
14.11.2016 25.11.2016 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Świeciu Szczegóły
04.11.2016 14.11.2016 Likwidacja barier transportowych – zakup pojazdu 9-osobowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III Szczegóły
24.10.2016 02.11.2016 Likwidacja barier transportowych – zakup pojazdu 9-osobowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Szczegóły
21.06.2016 06.07.2016 Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego 173 Szczegóły
« 1 2 »