Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
27.08.2018 Wnioski o wydanie decyzji Instalacja podczyszczania i odprowadzania ścieków dla kompleksu gastronomicznego wraz z przyłączem do sieci kanalizacji tłocznej z planowaną lokalizacją na działkach nr 3, 16/15, 7/1, 7/2 w obrębie ewidencyjnym Niewieścin, jednostce ewidencyjnej Pruszcz Szczegóły
07.08.2018 Wnioski o wydanie decyzji Sieć kanalizacji sanitarnej z planowaną lokalizacją na działkach nr: 9/28, 5/1, 2, 41, 8/3, 5/8, 5/9, 7/11, 4/7, 4/4, 4/3, 7/10, 4/11, 4/16, 4/17, 4/30, 3/1, 3/9, 3/10, 3/11, 3/7, 3/6, 3/5, 3/3 w obrębie ewidencyjnym Laskowice, jednostce ewidencyjnej Jeżewo Szczegóły
07.08.2018 Wnioski o wydanie decyzji Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w rejonie ulicy Leśnej w miejscowości Jeżewo z planowaną lokalizacją na działkach nr: 1/8, 100/15 , 93/14, 93/7, 93/9, 95/2, 96/7, 96/4, 97/7, 96/8, 97/10, 97/9, 99/2 w obrębie ewidencyjnym Jeżewo, jednostce ewidencyjnej Jeżewo oraz na działce nr 3210/3 w obrębie ewidencyjnym Nadleśnictwo Dąbrowa, jednostce ewidencyjnej Jeżewo Szczegóły
31.08.2018 Decyzje Budowa placu składowego z suwnicą bramową, dwóch słupów oświetleniowych wraz z instalacją elektryczną wlz do istniejącej sieci z planowaną lokalizacją na działce nr 271/9 w obrębie ewidencyjnym Gródek, jednostce ewidencyjnej Drzycim w zabudowie produkcyjno-usługowej Szczegóły
10.08.2018 Decyzje przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszcz
zlokalizowanej na terenie działek nr 161, 194
w obrębie ewidencyjnym Polskie Łąki, jednostce ewidencyjnej Bukowiec
Szczegóły
25.07.2018 Wniosek o wydanie decyzji przebudowę drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszcz
zlokalizowanej na terenie działek nr 161, 194
w obrębie ewidencyjnym Polskie Łąki, jednostce ewidencyjnej Bukowiec
Szczegóły
25.06.2018 Wnioski o wydanie decyzji rozbudowa pola namiotowego,kempingowego i karawaningowego na dz. nr 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7 Laskowice,gm. Jeżewo. Szczegóły
05.07.2018 Wnioski o wydanie decyzji plac składowy z suwnicą bramową z planowaną lokalizacją na działce nr 271/4 w obrębie ewidencyjnym Gródek, jednostce ewidencyjnej Drzycim. Szczegóły
02.07.2018 Decyzje sieć kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ciągu ulic Sportowej, Kusocińskiego, Polnej i Kwiatowej z planowaną lokalizacją na działkach nr 55/3, 54/2, 11, 28/2, 33/29, 33/25, 33/8, 33/15, 33/13, 33/5, 36/8 w Laskowicach Szczegóły
22.05.2018 Wnioski o wydanie decyzji sieć kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ciągu ulic Sportowej, Kusocińskiego, Polnej i Kwiatowej z planowaną lokalizacją na działkach nr 55/3, 54/2, 11, 28/2, 33/29, 33/25, 33/8, 33/15, 33/13, 33/5, 36/8 w Laskowicach Szczegóły
18.06.2018 Decyzje sieć kanalizacji wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi, na działkach nr 52, 67, 50/4, 51, 50/6, 54/5, 50/9, 50/10, 53/1, 54/2 w ob. ewid.Płochocin oraz na działkach nr 7/5, 17/2, 18/2 w ob. ewid.Bąkowo, jed. ewid. Warlubie Szczegóły
24.05.2018 Wnioski o wydanie decyzji sieć kanalizacji wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi, na działkach nr 52, 67, 50/4, 51, 50/6, 54/5, 50/9, 50/10, 53/1, 54/2 w ob. ewid.Płochocin oraz na działkach nr 7/5, 17/2, 18/2 w ob. ewid.Bąkowo, jed. ewid. Warlubie Szczegóły
20.04.2018 Decyzje sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompownią ścieków oraz przyłączami do sieci i instalacją elektryczną wzdłuż ul. Na Wężowcu z planowaną lokalizacją na działkach nr 6/58, 6/59, 6/60, 8/2 w obrębie ewidencyjnym Lipienki, jednostce ewidencyjnej Jeżewo Szczegóły
20.03.2018 Wnioski o wydanie decyzji kanalizacja sanitarna wraz z pompownią ścieków wzdłuż ul. Na Wężowcu z planowaną lokalizacją na działkach nr 6/58, 6/59, 6/60, 8/2 w obrębie ewidencyjnym Lipienki, jednostce ewidencyjnej Jeżewo Szczegóły
16.03.2018 Decyzje oczyszczalnia ścieków w skład, której wchodzi:
punkt zlewny,
zbiornik retencyjny ścieków dowożonych,
studzienka z rozdrabniaczem kanałowym,
pompownia główna,
budynek techniczno-socjalny,
składowisko osadów,
reaktor,
komora pomiarowa ścieków,
budynek administracyjno -socjalny,
węzeł dmuchaw
agregat prądotwórczy
wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną, c.o., elektryczną, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i technologicznymi oraz rozbiórkę istniejących obiektów z planowaną lokalizacją na działce nr 268/1 w obrębie ewidencyjnym Drzycim, jednostce ewidencyjnej Drzycim w zabudowie produkcyjnej
Szczegóły
21.03.2018 Decyzje Zmiana decyzji nr 706/2017 znak AB.6740.1.Św.1870.2017 z dnia 06.11.2017r. o pozwoleniu na budowę budynku drukarni z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną do projektowanej studni rozprężnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, gazową do szafki kurka głównego, elektryczną z linią zasilającą wlz z planowaną lokalizacją na działce nr 18/6 w obrębie ewidencyjnym Sulnowo, jednostce ewidencyjnej Świecie Szczegóły
15.02.2018 Wnioski o wydanie decyzji Zmiana decyzji własnej nr 706/2017 znak AB.6740.1.1870.2017 z dnia 06.11.2017r. o pozwoleniu na budowę budynku drukarni z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną do projektowanej studni rozprężnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, gazową do szafki kurka głównego, elektryczną z linią zasilającą wlz z planowaną lokalizacją na działce nr 18/6 w obrębie ewidencyjnym Sulnowo, jednostce ewidencyjnej Świecie Szczegóły
21.03.2018 Decyzje Hala magazynowa na płody rolne z wiatą na maszyny rolnicze oraz z instalacją elektryczną z wewnętrzną linią zasilającą (wlz) z istniejącego budynku,z planowaną lokalizacją na terenie działki nr 283/7 w obrębie ewidencyjnym Plewno, jednostce ewidencyjnej Bukowiec, w zabudowie zagrodowej Szczegóły
14.03.2018 Decyzje Przebudowa kompleksu budynków: magazynowo - biurowego, magazynowego, produkcyjno - biurowego, produkcyjnego oraz rozbudowa kompleksu o budynki: produkcyjny (drukarnię), sprężarkownię, produkcyjny, biurowo - socjalny, portierni z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, elektryczną z wbudowaną stacją transformatorową, wentylacji mechanicznej, teletechniczną, elektryczną, oświetlenia terenu, zbiornikiem wody do celów p.poż., parkingami i placami manewrowymi z planowaną lokalizacją na działkach nr 18/5, 19/20, 124/1, 124/5, 125/1, 144/4, 144/5, 144/6, 144/7, 18/4, 19/30, 17/7, 18/10 przy granicy z działką nr 832/6 w obrębie ewidencyjnym Sulnowo, jednostce ewidencyjnej Świecie w zabudowie 8P/U i C25 P/U produkcyjnej, składowej, magazynowej, usługowej Szczegóły
02.02.2018 Wnioski o wydanie decyzji Hala magazynowa na płody rolne wraz z wiatą na maszyny rolnicze z planowaną lokalizacją na terenie działki nr 283/7 w obrębie ewidencyjnym Plewno, jednostce ewidencyjnej Bukowiec Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 »