Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
18.01.2018 decyzja zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza - zmiana nazwy podmiotu:
Zakłady Mięsne NOWAKOWSKI SEROCK Sebastian Putynkowski, Serock, Al. 1000-lecia 4, 86-120 Pruszcz
Szczegóły
02.10.2018 Wnioski o wydanie decyzji Droga gminna z planowaną lokalizacją na działkach nr 86, 87, 100, 101, 102, 104, 145/4, 145/6, 145/7, 179/1, 84/14, 84/15 w obrębie ewidencyjnym Osiny, jednostce ewidencyjnej Nowe oraz na działce nr 73/2 w obrębie ewidencyjnym Głodowo, jednostce ewidencyjnej Nowe Szczegóły
16.10.2018 Decyzje budynek inwentarski - oborę z instalacjami: wodociągową i elektryczną zasilane z istniejącego budynku inwentarskiego oraz budowę silosu na kiszonkę z planowaną lokalizacją na działce nr 66 w obrębie ewidencyjnym Wałdowo, jednostce ewidencyjnej Pruszcz Szczegóły
21.09.2018 Wnioski o wydanie decyzji budynek inwentarski obory i silos na kiszonkę z planowaną lokalizacją na działce nr 66 w obrębie ewidencyjnym Wałdowo, jednostce ewidencyjnej Pruszcz Szczegóły
25.09.2018 Wnioski o wydanie decyzji Linia kablowa WN (110kV) wraz ze światłowodem relacji Stacja Bydgoszcz Jasieniec - stacja GPO 30/110 kV Pruszcz z planowaną lokalizacją na działkach nr 215, 37/4, 206/1, 207/1, 208/1, 209/1 w obrębie ewidencyjnym Mirowice, jednostce ewidencyjnej Pruszcz Szczegóły
05.10.2018 Decyzje Instalacja podczyszczania i odprowadzania ścieków dla kompleksu gastronomicznego wraz z przyłączem do sieci kanalizacji tłocznej z planowaną lokalizacją na działkach nr 3, 16/15, 7/1, 7/2 w obrębie ewidencyjnym Niewieścin, jednostce ewidencyjnej Pruszcz Szczegóły
27.08.2018 Wnioski o wydanie decyzji Instalacja podczyszczania i odprowadzania ścieków dla kompleksu gastronomicznego wraz z przyłączem do sieci kanalizacji tłocznej z planowaną lokalizacją na działkach nr 3, 16/15, 7/1, 7/2 w obrębie ewidencyjnym Niewieścin, jednostce ewidencyjnej Pruszcz Szczegóły
07.08.2018 Wnioski o wydanie decyzji Sieć kanalizacji sanitarnej z planowaną lokalizacją na działkach nr: 9/28, 5/1, 2, 41, 8/3, 5/8, 5/9, 7/11, 4/7, 4/4, 4/3, 7/10, 4/11, 4/16, 4/17, 4/30, 3/1, 3/9, 3/10, 3/11, 3/7, 3/6, 3/5, 3/3 w obrębie ewidencyjnym Laskowice, jednostce ewidencyjnej Jeżewo Szczegóły
07.08.2018 Wnioski o wydanie decyzji Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w rejonie ulicy Leśnej w miejscowości Jeżewo z planowaną lokalizacją na działkach nr: 1/8, 100/15 , 93/14, 93/7, 93/9, 95/2, 96/7, 96/4, 97/7, 96/8, 97/10, 97/9, 99/2 w obrębie ewidencyjnym Jeżewo, jednostce ewidencyjnej Jeżewo oraz na działce nr 3210/3 w obrębie ewidencyjnym Nadleśnictwo Dąbrowa, jednostce ewidencyjnej Jeżewo Szczegóły
31.08.2018 Decyzje Budowa placu składowego z suwnicą bramową, dwóch słupów oświetleniowych wraz z instalacją elektryczną wlz do istniejącej sieci z planowaną lokalizacją na działce nr 271/9 w obrębie ewidencyjnym Gródek, jednostce ewidencyjnej Drzycim w zabudowie produkcyjno-usługowej Szczegóły
10.08.2018 Decyzje przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszcz
zlokalizowanej na terenie działek nr 161, 194
w obrębie ewidencyjnym Polskie Łąki, jednostce ewidencyjnej Bukowiec
Szczegóły
25.07.2018 Wniosek o wydanie decyzji przebudowę drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszcz
zlokalizowanej na terenie działek nr 161, 194
w obrębie ewidencyjnym Polskie Łąki, jednostce ewidencyjnej Bukowiec
Szczegóły
25.06.2018 Wnioski o wydanie decyzji rozbudowa pola namiotowego,kempingowego i karawaningowego na dz. nr 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7 Laskowice,gm. Jeżewo. Szczegóły
05.07.2018 Wnioski o wydanie decyzji plac składowy z suwnicą bramową z planowaną lokalizacją na działce nr 271/4 w obrębie ewidencyjnym Gródek, jednostce ewidencyjnej Drzycim. Szczegóły
02.07.2018 Decyzje sieć kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ciągu ulic Sportowej, Kusocińskiego, Polnej i Kwiatowej z planowaną lokalizacją na działkach nr 55/3, 54/2, 11, 28/2, 33/29, 33/25, 33/8, 33/15, 33/13, 33/5, 36/8 w Laskowicach Szczegóły
22.05.2018 Wnioski o wydanie decyzji sieć kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ciągu ulic Sportowej, Kusocińskiego, Polnej i Kwiatowej z planowaną lokalizacją na działkach nr 55/3, 54/2, 11, 28/2, 33/29, 33/25, 33/8, 33/15, 33/13, 33/5, 36/8 w Laskowicach Szczegóły
18.06.2018 Decyzje sieć kanalizacji wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi, na działkach nr 52, 67, 50/4, 51, 50/6, 54/5, 50/9, 50/10, 53/1, 54/2 w ob. ewid.Płochocin oraz na działkach nr 7/5, 17/2, 18/2 w ob. ewid.Bąkowo, jed. ewid. Warlubie Szczegóły
24.05.2018 Wnioski o wydanie decyzji sieć kanalizacji wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi, na działkach nr 52, 67, 50/4, 51, 50/6, 54/5, 50/9, 50/10, 53/1, 54/2 w ob. ewid.Płochocin oraz na działkach nr 7/5, 17/2, 18/2 w ob. ewid.Bąkowo, jed. ewid. Warlubie Szczegóły
20.04.2018 Decyzje sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompownią ścieków oraz przyłączami do sieci i instalacją elektryczną wzdłuż ul. Na Wężowcu z planowaną lokalizacją na działkach nr 6/58, 6/59, 6/60, 8/2 w obrębie ewidencyjnym Lipienki, jednostce ewidencyjnej Jeżewo Szczegóły
20.03.2018 Wnioski o wydanie decyzji kanalizacja sanitarna wraz z pompownią ścieków wzdłuż ul. Na Wężowcu z planowaną lokalizacją na działkach nr 6/58, 6/59, 6/60, 8/2 w obrębie ewidencyjnym Lipienki, jednostce ewidencyjnej Jeżewo Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 »