Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
29.09.2017 Wnioski o wydanie decyzji Zmiana decyzji Starosty Świeckiego nr 372/2015, znak AB.6740.Św.1106.2015 z dnia 01-07-2015 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę budynku produkcyjno - magazynowego wraz z częścią socjalno - biurową z instalacjami: c.o., wentylacyjną, wodociągową do istniejącej studni wodomierzowej, kanalizacyjną do projektowanej studni kanalizacji sanitarnej, gazową do istniejącej skrzynki gazowej i elektryczną z wewnętrzną linią zasilającą do istniejącego złącza kablowego i budynku portierni z instalacjami: wodociągową do projektowanej instalacji zewnętrznej, kanalizacyjną do projektowanej studni kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrzną siecią kanalizacji deszczowej z planowaną lokalizacją na działkach nr 44/12, 44/7 i zjazdu z drogi gminnej z planowaną lokalizacją na działce nr 44/10 w obrębie ewidencyjnym Wielki Konopat, jednostce ewidencyjnej Świecie Szczegóły
13.10.2017 Decyzje Rozbiórka istniejącego zbiornika i budowa nowego zbiornika magazynowego ługu czarnego na terenie Mondi Świecie S.A. z planowaną lokalizacją na działce nr 532/4 w obrębie ewidencyjnym Przechowo, jednostce ewidencyjnej Świecie - Miasto w zabudowie produkcyjnej i usługowej Szczegóły
10.10.2017 Decyzje Farma fotowoltaiczna "BUKOWIEC II" o mocy zainstalowanej do 1 MW wraz z przyłączem SN z planowaną lokalizacją na terenie działek nr 93/1, 96/1 i 96/2 w obrębie ewidencyjnym Plewno, jednostce ewidencyjnej Bukowiec, w zabudowie przemysłowej Szczegóły
03.10.2017 Wnioski o wydanie decyzji Zbiornik retencyjno - uśredniający ścieków odpływających w ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków z planowaną lokalizacją na działce nr 58/11 w obrębie ewidencyjnym Jeżewo, jednostce ewidencyjnej Jeżewo Szczegóły
04.09.2017 Wnioski o wydanie decyzji Budynek drukarni z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną do projektowanej studni rozprężnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, gazową do szafki kurka głównego, elektryczną z linią zasilającą wlz z planowaną lokalizacją na działce nr 18/6 w obrębie ewidencyjnym Sulnowo, jednostce ewidencyjnej Świecie Szczegóły
20.09.2017 Wnioski o wydanie decyzji Zbiornik ługu czarnego z planowaną lokalizacją na działce nr 532/4 w obrębie ewidencyjnym Przechowo, jednostce ewidencyjnej Świecie - Miasto Szczegóły
13.09.2017 Wnioski o wydanie decyzji Farma fotowoltaiczna "BUKOWIEC II" o mocy zainstalowanej do 1 MW wraz z przyłączem SN z planowaną lokalizacją na terenie działek nr 93/1, 96/1 i 96/2 w obrębie ewidencyjnym Plewno, jednostce ewidencyjnej Bukowiec Szczegóły
26.09.2017 Decyzje sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z planowaną lokalizacją na działce nr 1395 w obrębie ewidencyjnym Lipinki, jednostce ewidencyjnej Warlubie oraz na działkach nr: 67, 58/1, 58/13, 61/12, 63, 65/4, 68, 70/1, 70/2 w obrębie ewidencyjnym Płochocin, jednostce ewidencyjnej Warlubie. Szczegóły
24.08.2017 Wnioski o wydanie decyzji kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami z planowaną lokalizacją na działce nr 1395 w obrębie ewidencyjnym Lipinki, jednostce ewidencyjnej Warlubie oraz na działkach nr: 67, 58/1, 58/13, 61/12, 63, 65/4, 68, 70/1, 70/2 w obrębie ewidencyjnym Płochocin, jednostce ewidencyjnej Warlubie. Szczegóły
05.09.2017 Decyzje Zmiana decyzji nr 638/2013, znak AB.6740.O.1373.2013 z dnia 31 października 2013 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę 22 budynków letniskowych wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodociągowymi z własnego istniejącego ujęcia wody, kanalizacyjnymi do projektowanych szczelnych zbiorników bezodpływowych, elektrycznymi z wewnętrznymi liniami zasilającymi (wlz) do istniejących złączy kablowo-pomiarowych oraz miejscami postojowymi, z planowaną lokalizacją na terenie działki nr 554 (częściowo w miejscu budynku hotelowego przeznaczonego do rozbiórki) w miejscowości Grzybek, w obrębie ewidencyjnym Nadleśnictwo Szarłata, jednostce ewidencyjnej Osie; zmienioną decyzją Starosty Świeckiego nr 247/2015, znak AB.6740.O.856.2015 z dnia 13 maja 2015 r. Szczegóły
17.08.2017 Wnioski o wydanie decyzji Zmiana decyzji własnej nr 638/2013 z dnia 31.10.2013 r. o pozwoleniu na budowę 22 bud. letniskowych na działce nr 554 w miejscowości Grzybek, gmina Osie; zmienionej decyzją Starosty Świeckiego nr 247/2015 z dnia 13.05.2015 r. Szczegóły
03.08.2017 Decyzje park wiatrowy Pruszcz etap 5, 6, 7, w zakresie budowy 15 elektrowni wiatrowych o mocy 2,0MW każda wraz z placami, drogami dojazdowymi i linią kablową SN-30kV z planowaną lokalizacją na działkach nr 32/1 (ark. 5), 25/1 (ark. 5), 25/2 (ark. 5), 26/1 (ark. 5), 16 (ark. 1) w obrębie ewidencyjnym Łowin, nr 20/1 (ark. 1), 14/7 (ark. 1), 4 (ark. 1) w obrębie ewidencyjnym Nieciszewo, nr 135 (ark. 3), 198 (ark. 4) w obrębie ewidencyjnym Brzeźno, nr 39/5 (ark. 4), 11 (ark. 2), 46 (ark. 1), 60/2 (ark. 1) w obrębie ewidencyjnym Łowinek, nr 9/8 (ark. 2), 9/9 (ark. 2) w obrębie ewidencyjnym Pruszcz, nr 14/1 (ark. 7) w obrębie ewidencyjnym Gołuszyce, jednostce ewidencyjnej Pruszcz Szczegóły
28.07.2017 Decyzje Rozbudowa drogi gminnej nr 030919C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C Szczegóły
09.06.2017 Wnioski o wydanie decyzji Rozbudowa drogi gminnej nr 030919C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C Szczegóły
03.07.2017 Wnioski o wydanie decyzji Rozbudowa budynku inwentarskiego z infrastrukturą techniczną towarzyszącą z planowaną lokalizacją na działce nr 37/1 w obrębie ewidencyjnym Dziki, jednostce ewidencyjnej ŚwiecieWojewództwo:kujawsko-pomorskiePowiat:świeckiGmina:Świecie Szczegóły
16.06.2017 Decyzja administracyjna Pozwolenia zintegrowane dla instalacji do mechanicznego przetwarzania na drodze odzysku odpadów innych niż niebezpieczne położonej na działce ew. nr 380 w Wielkim Konopacie, gm. Świecie. Instalacja prowadzona jest przez Roplast Sp. z o.o. Sp. k. w Świeciu Szczegóły
09.06.2017 Decyzje Rozbudowa hali produkcyjno - magazynowej wraz z instalacją: centralnego ogrzewania, wodociągową, wody p.poż., tryskaczową, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej, wentylacji mechanicznej, sygnalizacji pożaru, elektroenergetyczną z budową kontenerowej stacji transformatorowej i wewnętrznej linii kablowej, z planowaną lokalizacją (w miejscu części hali przeznaczonej do rozbiórki) na terenie działek nr 1/40, 1/47, 1/50, 1/57, 1/58, 1/65 w obrębie ewidencyjnym Poledno, jednostce ewidencyjnej Bukowiec, w zabudowie obiektami produkcyjnymi, składów i magazynów Szczegóły
09.05.2017 Wnioski o wydanie decyzji Rozbudowa hali produkcyjno - magazynowej z planowaną lokalizacją na terenie działek nr 1/50, 1/57, 1/47, 1/40, 1/58, 1/64 w obrębie ewidencyjnym Poledno, jednostce ewidencyjnej Bukowiec Szczegóły
18.04.2017 Wnioski o wydanie decyzji rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wiąg, gmina Świecie, województwo kujawsko-pomorskie Szczegóły
05.05.2017 Wnioski o wydanie decyzji Rozbudowa istniejącego składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest obejmującą: budowę pawilonu biurowego, wiaty, wagi samochodowej, zagłębienia do mycia kół środków transportu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowę 123 kwater do składowania materiałów zawierających azbest z planowaną lokalizacją na działce nr 143/12 w obrębie ewidencyjnym Małociechowo oraz na działce nr 6 w obrębie ewidencyjnym Luszkówko, jednostce ewidencyjnej Pruszcz Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »