Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
30.11.2017 Wnioski o wydanie decyzji Farma fotowoltaiczna "Tuszyny" o mocy zainstalowanej do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą z planowaną lokalizacją na działce nr 36/3 w obrębie ewidencyjnym Tuszyny, jednostce ewidencyjnej Świekatowo Szczegóły
28.11.2017 Wnioski o wydanie decyzji Rozbudowa budynku inwentarskiego (chlewni) do chowu tuczników i warchlaków w systemie bezściółkowym z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową i elektryczną z planowaną lokalizacją na działce nr 37/1 w obrębie ewidencyjnym Dziki, jednostce ewidencyjnej Świecie Szczegóły
04.12.2017 Decyzje Zbiornik retencyjno - uśredniający ścieków odpływających w ramach rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków z planowaną lokalizacją na działce nr 58/11 w obrębie ewidencyjnym Jeżewo, jednostce ewidencyjnej Jeżewo Szczegóły
01.12.2017 Decyzje Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków oraz instalacją elektryczną wzdłuż ulic Dworcowej i Sosnowej z planowaną lokalizacją na działkach nr 218/2, 203/24, 203/60, 203/61, 219/48 w obrębie ewidencyjnym Jeżewo, jednostce ewidencyjnej Jeżewo Szczegóły
16.11.2017 Wnioski o wydanie decyzji Farma fotowoltaiczna "LNIANO I" o mocy zainstalowanej do 1 MW wraz z przyłączem SN z planowaną lokalizacją na działce nr 15/11 w obrębie ewidencyjnym Ostrowite, jednostce ewidencyjnej Lniano Szczegóły
07.11.2017 Wnioski o wydanie decyzji Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ul. Kolejowej z planowaną lokalizacją na działkach nr 143/5, 220/1, 231, 233/17 w obrębie ewidencyjnym Jeżewo, jednostce ewidencyjnej Jeżewo Szczegóły
07.11.2017 Wnioski o wydanie decyzji Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulic Dworcowej i Sosnowej z planowaną lokalizacją na działkach nr 218/2, 203/24, 203/60, 203/61, 219/48 w obrębie ewidencyjnym Jeżewo, jednostce ewidencyjnej Jeżewo Szczegóły
16.10.2017 Wnioski o wydanie decyzji Rozbudowa istniejącej fermy drobiu w zakresie budowy trzech kurników z instalacjami: wodociągową z istniejącego budynku kotłowni, kanalizacyjną, c.o. zasilaną z istniejącego budynku kotłowni i elektryczną z budową wlz do istniejącego budynku kurnika, sześć silosów paszowych oraz trzy zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe z planowaną lokalizacją na działce nr 169/4 w obrębie ewidencyjnym Serock, jednostce ewidencyjnej Pruszcz Szczegóły
06.11.2017 Decyzje Budynek drukarni z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną do projektowanej studni rozprężnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, gazową do szafki kurka głównego, elektryczną z linią zasilającą wlz z planowaną lokalizacją na działce nr 18/6 w obrębie ewidencyjnym Sulnowo, jednostce ewidencyjnej Świecie w zabudowie produkcyjnej, składowej, magazynowej, usługowej Szczegóły
02.11.2017 Decyzje Zmiana decyzji własnej nr 372/2015, znak AB.6740.Św.1106.2015 z dnia 01-07-2015 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę budynku produkcyjno - magazynowego wraz z częścią socjalno - biurową z instalacjami: c.o., wentylacyjną, wodociągową do istniejącej studni wodomierzowej, kanalizacyjną do projektowanej studni kanalizacji sanitarnej, gazową do istniejącej skrzynki gazowej i elektryczną z wewnętrzną linią zasilającą do istniejącego złącza kablowego i budynku portierni z instalacjami: wodociągową do projektowanej instalacji zewnętrznej, kanalizacyjną do projektowanej studni kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrzną siecią kanalizacji deszczowej z planowaną lokalizacją na działkach nr 44/12, 44/7 i zjazdu z drogi gminnej z planowaną lokalizacją na działce nr 44/10 w obrębie ewidencyjnym Wielki Konopat, jednostce ewidencyjnej Świecie Szczegóły
29.09.2017 Wnioski o wydanie decyzji Zmiana decyzji Starosty Świeckiego nr 372/2015, znak AB.6740.Św.1106.2015 z dnia 01-07-2015 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę budynku produkcyjno - magazynowego wraz z częścią socjalno - biurową z instalacjami: c.o., wentylacyjną, wodociągową do istniejącej studni wodomierzowej, kanalizacyjną do projektowanej studni kanalizacji sanitarnej, gazową do istniejącej skrzynki gazowej i elektryczną z wewnętrzną linią zasilającą do istniejącego złącza kablowego i budynku portierni z instalacjami: wodociągową do projektowanej instalacji zewnętrznej, kanalizacyjną do projektowanej studni kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrzną siecią kanalizacji deszczowej z planowaną lokalizacją na działkach nr 44/12, 44/7 i zjazdu z drogi gminnej z planowaną lokalizacją na działce nr 44/10 w obrębie ewidencyjnym Wielki Konopat, jednostce ewidencyjnej Świecie Szczegóły
13.10.2017 Decyzje Rozbiórka istniejącego zbiornika i budowa nowego zbiornika magazynowego ługu czarnego na terenie Mondi Świecie S.A. z planowaną lokalizacją na działce nr 532/4 w obrębie ewidencyjnym Przechowo, jednostce ewidencyjnej Świecie - Miasto w zabudowie produkcyjnej i usługowej Szczegóły
10.10.2017 Decyzje Farma fotowoltaiczna "BUKOWIEC II" o mocy zainstalowanej do 1 MW wraz z przyłączem SN z planowaną lokalizacją na terenie działek nr 93/1, 96/1 i 96/2 w obrębie ewidencyjnym Plewno, jednostce ewidencyjnej Bukowiec, w zabudowie przemysłowej Szczegóły
03.10.2017 Wnioski o wydanie decyzji Zbiornik retencyjno - uśredniający ścieków odpływających w ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków z planowaną lokalizacją na działce nr 58/11 w obrębie ewidencyjnym Jeżewo, jednostce ewidencyjnej Jeżewo Szczegóły
04.09.2017 Wnioski o wydanie decyzji Budynek drukarni z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną do projektowanej studni rozprężnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, gazową do szafki kurka głównego, elektryczną z linią zasilającą wlz z planowaną lokalizacją na działce nr 18/6 w obrębie ewidencyjnym Sulnowo, jednostce ewidencyjnej Świecie Szczegóły
20.09.2017 Wnioski o wydanie decyzji Zbiornik ługu czarnego z planowaną lokalizacją na działce nr 532/4 w obrębie ewidencyjnym Przechowo, jednostce ewidencyjnej Świecie - Miasto Szczegóły
13.09.2017 Wnioski o wydanie decyzji Farma fotowoltaiczna "BUKOWIEC II" o mocy zainstalowanej do 1 MW wraz z przyłączem SN z planowaną lokalizacją na terenie działek nr 93/1, 96/1 i 96/2 w obrębie ewidencyjnym Plewno, jednostce ewidencyjnej Bukowiec Szczegóły
26.09.2017 Decyzje sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z planowaną lokalizacją na działce nr 1395 w obrębie ewidencyjnym Lipinki, jednostce ewidencyjnej Warlubie oraz na działkach nr: 67, 58/1, 58/13, 61/12, 63, 65/4, 68, 70/1, 70/2 w obrębie ewidencyjnym Płochocin, jednostce ewidencyjnej Warlubie. Szczegóły
24.08.2017 Wnioski o wydanie decyzji kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami z planowaną lokalizacją na działce nr 1395 w obrębie ewidencyjnym Lipinki, jednostce ewidencyjnej Warlubie oraz na działkach nr: 67, 58/1, 58/13, 61/12, 63, 65/4, 68, 70/1, 70/2 w obrębie ewidencyjnym Płochocin, jednostce ewidencyjnej Warlubie. Szczegóły
05.09.2017 Decyzje Zmiana decyzji nr 638/2013, znak AB.6740.O.1373.2013 z dnia 31 października 2013 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę 22 budynków letniskowych wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodociągowymi z własnego istniejącego ujęcia wody, kanalizacyjnymi do projektowanych szczelnych zbiorników bezodpływowych, elektrycznymi z wewnętrznymi liniami zasilającymi (wlz) do istniejących złączy kablowo-pomiarowych oraz miejscami postojowymi, z planowaną lokalizacją na terenie działki nr 554 (częściowo w miejscu budynku hotelowego przeznaczonego do rozbiórki) w miejscowości Grzybek, w obrębie ewidencyjnym Nadleśnictwo Szarłata, jednostce ewidencyjnej Osie; zmienioną decyzją Starosty Świeckiego nr 247/2015, znak AB.6740.O.856.2015 z dnia 13 maja 2015 r. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 »