Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Zezwolenie na przewozy regularne specjalne Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Zezwolenie na regularne przewozy osób Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Wydanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne/zgłaszanie zmian Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego-nalepki kontrolnej-karty pojazdu-znaków legalizacyjnych-tablicy rejestracyjnej Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii II Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii III-VI Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Wydanie międzynarodowego prawa jazdy Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Wymiana prawa jazdy Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Wydanie prawa jazdy Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Wydanie wtórnika prawa jazdy Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Czasowa rejestracja pojazdu Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Wyrejestrowanie pojazdu Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Wydanie zaświadczenia z powodu utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Rejestracja pojazdu zabytkowego Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie RP Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Pierwsza rejestracja pojazdów nowych zakupionych na terenie RP Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 »