Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznej Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Zrzeczenie się licencji na wykonywanie transportu drogowego. Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Zgłoszenie zmiany do posiadanej licencji. Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Zgłoszenie projektu robót geologicznych Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Zatwierdzanie projektów robót geologicznych Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego. Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Zgłoszenie zmiany w posiadanym zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Udzielenie licencji na transport drogowy w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym powyżej 7 do 9 osób. Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Wydanie pozwolenia zintegrowanego Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Zezwolenie na zmianę lasu na użytek rolny Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z działek będących własnością gminy Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Zezwolenie na pozyskanie drewna z lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, niezgodne z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 »