Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Zgłoszenie zmiany do posiadanej licencji. Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Zgłoszenie projektu robót geologicznych Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
Zatwierdzanie projektów robót geologicznych Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
Pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego. Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Zgłoszenie zmiany w posiadanym zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Udzielenie licencji na transport drogowy w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym powyżej 7 do 9 osób. Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
Wydanie pozwolenia zintegrowanego Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
Zezwolenie na zmianę lasu na użytek rolny Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z działek będących własnością gminy Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Zezwolenie na wyrąb lasu niezgodny z uproszczonym planem urządzania lasu Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Zezwolenie na przewozy regularne specjalne Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Zezwolenie na regularne przewozy osób Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Wydanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »