Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z projektem budowlanym Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Wydanie pozwolenia na budowę Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Zezwolenie na przetwarzanie i zbieranie odpadów Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osoby powyżej 16 roku życia Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności Szczegóły
Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osoby do 16 roku życia Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności Szczegóły
Zezwolenie na zbieranie odpadów Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Zatwierdzenie projektu czasowej lub stałej organizacji ruchu. Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Przekazanie innej dokumentacji geologicznej Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Wpis do ewidencji instruktorów. Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Zatwierdzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 »