Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę Wydział Architektury i Budownictwa Szczegóły
Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę Wydział Architektury i Budownictwa Szczegóły
Wydanie pozwolenia na budowę Wydział Architektury i Budownictwa Szczegóły
Zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
Wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
Wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osoby powyżej 16 roku życia Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności Szczegóły
Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osoby do 16 roku życia Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności Szczegóły
Zezwolenie na zbieranie odpadów Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
Zezwolenie na transport odpadów Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
Zatwierdzenie projektu czasowej lub stałej organizacji ruchu. Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Przekazanie innej dokumentacji geologicznej Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
Wpis do ewidencji instruktorów. Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Zatwierdzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
Zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznej Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
Zrzeczenie się licencji na wykonywanie transportu drogowego. Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »