Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Wymiana dowodu rejestracyjnego Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Wydanie zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności Szczegóły
MAPA ZASADNICZA DO CELÓW OPINIODAWCZYCH w skali 1:500 lub 1:1000 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Wydanie zaświadczenia o wykreśleniu z księgi wieczystej Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Wykup nieruchomości Skarbu Państwa lub Mienia Powiatu będącego dotychczas w użytkowaniu wieczystym Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Przyznanie prawa własności działki przyznanej do dożywotniego użytkowania Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Przyznanie prawa własności działki pod budynkami Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Zgłoszenie pracy geodezyjnej Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Zawiadomienie o dokonaniu zmian w pojeździe. Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Wpisanie do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Rejestracja sprzętu służącego do amatorskiego połowu ryb Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Wydanie karty wędkarskiej / duplikatu karty wędkarskiej Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Wydanie dziennika budowy Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne lokalu mieszkalnego Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 »