Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Wykup Nieruchomości Skarbu Państwa lub Mienia Powiatu będącego dotychczas w użytkowaniu wieczystym Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Przyznanie prawa własności działki przyznanej do dożywotniego użytkowania Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Przyznanie prawa własności działki pod budynkami Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Zgłoszenie pracy geodezyjnej Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Zawiadomienie o dokonaniu zmian w pojeździe. Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Wpisanie do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
Rejestracja sprzętu służącego do amatorskiego połowu ryb. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
Wydanie karty wędkarskiej Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
Wniosek o wydanie dziennika budowy Wydział Architektury i Budownictwa Szczegóły
Wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych Wydział Architektury i Budownictwa Szczegóły
Wniosek o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wydział Architektury i Budownictwa Szczegóły
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne lokalu mieszkalnego Wydział Architektury i Budownictwa Szczegóły
Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu Wydział Architektury i Budownictwa Szczegóły
Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z projektem budowlanym Wydział Architektury i Budownictwa Szczegóły
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części Wydział Architektury i Budownictwa Szczegóły
Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę Wydział Architektury i Budownictwa Szczegóły
Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę Wydział Architektury i Budownictwa Szczegóły
Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę Wydział Architektury i Budownictwa Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »