Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Wydanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
Zaświadczenie o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. ustawy o lasach Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
Wpisanie do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
Rejestracja sprzętu służącego do amatorskiego połowu ryb. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
Wydanie karty wędkarskiej Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
Zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
Wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
Zezwolenie na zbieranie odpadów Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
Zezwolenie na transport odpadów Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
Przekazanie innej dokumentacji geologicznej Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
Zatwierdzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
Zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznej Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
Zgłoszenie projektu robót geologicznych Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
Zatwierdzanie projektów robót geologicznych Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
« 1 2 »