Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe – zmiana od 01 stycznia 2019 roku Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Wniosek o wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Wniosek o wprowadzenie zmiany do ewidencji gruntów, budynków i lokali Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Wniosek o wprowadzenie umowy dzierżawy do ewidencji gruntów, budynków i lokali Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Formularz P) Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie innych materiałów (Formularz P8) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Wniosek o udostępnienie materiałów zasobu (Formularz P), Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbioru danych EGiB (Formularz P1), Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB (Formularz P2) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Formularz P) Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości (Formularz P4) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Wniosek o udostępnienie materiałów zasobu (Formularz P) Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej (Formularz P3) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Wniosek o wydanie wypisu/ wypisu i wyrysu/ wyrysu (Formularz EGiB) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Wniosek o udostępnienie mapy do celów opiniodawczych w skali 1:500 lub 1:1000 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Zaświadczenie o wykreśleniu z księgi wieczystej Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Wykup Nieruchomości Skarbu Państwa lub Mienia Powiatu będącego dotychczas w użytkowaniu wieczystym Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Przyznanie prawa własności działki przyznanej do dożywotniego użytkowania Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Przyznanie prawa własności działki pod budynkami Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Zgłoszenie pracy geodezyjnej Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Aktualizacja klasyfikacji gleboznawczej gruntów Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
« »