Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Wniosek o sprowadzenie zwłok/szczątków z zagranicy Wydział Bezpieczeństwa i Transportu Publicznego Szczegóły
Wpisanie do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej/uczniowskich klubów sportowych Wydział Współpracy i Zamówień Publicznych Szczegóły
Dokonanie wpisu do ewidencji składu Komisji Rewizyjnej Wydział Współpracy i Zamówień Publicznych Szczegóły
Dokonanie wpisu Zarządu do ewidencji stowarzyszeń Wydział Współpracy i Zamówień Publicznych Szczegóły
Zrzeczenie się zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Zawiadomienie o nabyciu pojazdu. Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Uzyskanie upoważnienia Starosty do wykonywania czynności związanych z ustaleniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności Szczegóły
Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Wydanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Zmiana wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Wydanie zaświadczenia Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Zgłoszenie zmiany do ewidencji gruntów, budynków i lokali Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Wdostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – formularz P i P8 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości – formularz P i P4 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Wniosek o mapę ewidencji gruntów i budynków Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Wydanie wypisu i/lub wyrysu – formularz EGiB Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 »