Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Zarządu 71/497/20 09.07.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 71/497/20 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Zarządzenie Starosty 42/20 08.07.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 42/20 Starosty Świeckiego z dnia 08 lipca 2020 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. Szczegóły
Zarządzenie Starosty 41/20 08.07.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 41/20 Starosty Świeckiego z dnia 08 lipca 2020 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. Szczegóły
Zarządzenie Starosty 32/20 17.06.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 32/20 Starosty Świeckiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy Szczegóły
Zarządzenie Starosty 34/20 24.06.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 34/20 Starosty Świeckiego z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Przebudowa parkingu z instalacją oświetleniową, budową wiatrołapu przy wejściu do windy wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną w budynku przy ul. Wojska Polskiego 173 oraz przebudowa drogi na działkach nr 694/1, 696/1 w obrębie ewidencyjnym Świecie, jednostce ewidencyjnej Świecie – Miasto”. Szczegóły
Zarządzenie Starosty 39/20 01.07.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 39/20 Starosty Świeckiego z dnia 1 lipca 2020r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Świeciu. Szczegóły
Zarządzenie Starosty 38/20 01.07.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 38/20 Starosty Świeckiego z dnia 1 lipca 2020r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 36/19 Starosty Świeckiego z dnia 14 października 2019 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Świeciu. Szczegóły
Obwieszczenia AB.6740.1.Św.568.2020 02.07.2020 Obowiązujący Obwieszczenie z dnia 02.07.2020 r. Szczegóły
Uchwały Zarządu 70/496/20 30.06.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 70/496/20 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020 Szczegóły
Uchwały Zarządu 70/495/20 30.06.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 70/495/20 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Uchwały Zarządu 70/494/20 30.06.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 70/494/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży Szczegóły
Uchwały Zarządu 70/493/20 30.06.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 70/493/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży Szczegóły
Uchwały Zarządu 70/492/20 30.06.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 70/492/20 w sprawie przyjęcia umowy dotacji w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Szczegóły
Uchwały Zarządu 70/491/20 30.06.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 70/491/20 w sprawie przyjęcia aneksu do umowy dotyczącej współfinansowania dokształcania młodocianych w Kujawsko – Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w 2020 roku Szczegóły
Uchwały Zarządu 70/490/20 30.06.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 70/490/20 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej Szczegóły
Uchwały Zarządu 70/489/20 30.06.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 70/489/20 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu do składania oświadczeń woli Szczegóły
Uchwały Zarządu 70/488/20 30.06.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 70/488/20 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu do składania oświadczeń woli Szczegóły
Uchwały Zarządu 70/487/20 30.06.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 70/487/20 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu do składania oświadczeń woli Szczegóły
Uchwały Zarządu 70/486/20 30.06.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 70/486/20 w sprawie podpisania porozumienia Powiatem Świeckim a Powiatem Starogardzkim dotyczącym pokrywania kosztów rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w części nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON za mieszkańca Powiatu Świeckiego Szczegóły
Uchwały Zarządu 70/485/20 30.06.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 70/485/20 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu Szczegóły
« 1 2 3 4 5 119 120 »