Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Zarządu 72/513/20 21.07.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 72/513/20 w sprawie przyjęcia aneksu do umowy w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze Szczegóły
Uchwały Zarządu 72/512/20 21.07.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 72/512/20 w sprawie: użyczenia pomieszczenia Szczegóły
Uchwały Zarządu 72/511/20 21.07.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 72/511/20 w sprawie zawarcia umowy współpracy pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminami Świecie, Pruszcz, Warlubie, Drzycim, Lniano, Bukowiec, Dragacz, Osie, Jeżewo, Świekatowo, Nowe dotyczącej kierowania mieszkańców do programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2020 Szczegóły
Uchwały Zarządu 72/510/20 21.07.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 72/510/20 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Świeckiego po upływie II kwartału 2020 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2020 roku Szczegóły
Uchwały Zarządu 72/509/20 21.07.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 72/509/20 w sprawie przyjęcia bilansu skonsolidowanego Powiatu Świeckiego za 2019 rok Szczegóły
Uchwały Zarządu 72/508/20 21.07.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 72/508/20 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Uchwały Zarządu 72/507/20 21.07.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 72/507/20 w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej Grudziądza dotyczącej zaliczenia drogi (część ul. Południowej) do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenie przebiegu w miejscowości Grudziądz, obręb Grudziądz, gmina Grudziądz Szczegóły
Obwieszczenia AB.6740.1.D.1263.2020 16.07.2020 Obowiązujący Obwieszczenie z dnia 16.07.2020 r. Szczegóły
Obwieszczenia AB.6740.1.J.1030.2020 15.07.2020 Obowiązujący Obwieszczenie z dnia 15.07.2020 r. Szczegóły
Obwieszczenia BOŚ.673.P.68.2020 17.07.2020 Obowiązujący Obwieszczenie z dnia 17.07.2020 r. Szczegóły
Obwieszczenia BOŚ.673.P.59.2020 14.07.2020 Obowiązujący Obwieszczenie z dnia 14.07.2020 r. Szczegóły
Uchwały Zarządu 71/506/20 09.07.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 71/506/20 w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Dziecka w Topolnie prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej Szczegóły
Uchwały Zarządu 71/505/20 09.07.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 71/505/20 w sprawie przyjęcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim, a Gminą Warlubie dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej Szczegóły
Uchwały Zarządu 71/504/20 09.07.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 71/504/20 w sprawie przyjęcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim, a Gminą Świekatowo dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej Szczegóły
Uchwały Zarządu 71/503/20 09.07.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 71/503/20 w sprawie przyjęcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim, a Gminą Osie dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej Szczegóły
Uchwały Zarządu 71/502/20 09.07.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 71/502/20 w sprawie przyjęcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim, a Gminą Jeżewo dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej Szczegóły
Uchwały Zarządu 71/501/20 09.07.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 71/501/20 w sprawie przyjęcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim, a Gminą Drzycim dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej Szczegóły
Uchwały Zarządu 71/500/20 09.07.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 71/500/20 w sprawie przyjęcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim, a Gminą Bukowiec dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej Szczegóły
Uchwały Zarządu 71/499/20 09.07.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu nr 71/499/20 w sprawie aneksu do umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Ochotniczą Strażą Pożarną w Nowem, dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej Szczegóły
Uchwały Zarządu 71/498/20 09.07.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 71/498/20 Szczegóły
« 1 2 3 4 119 120 »