Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenie Starosty 30/21 05.05.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 30/21 Starosty Świeckiego z dnia 05 maja 2021roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/21Starosty Świeckiego z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli instytucjonalnych w 2021 roku Szczegóły
Zarządzenie Starosty 29/21 05.05.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 29/21 Starosty Świeckiego z dnia 05 maja 2021 roku w sprawie powołania zespołu kontrolnego Szczegóły
Uchwały Zarządu 113/757/21 28.04.2021 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 113/757/21 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021 Szczegóły
Uchwały Zarządu 113/756/21 28.04.2021 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 113/756/21 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego Szczegóły
Uchwały Zarządu 113/755/21 28.04.2021 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 113/755/21 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dyrektorowi Zespołu Szkół w Nowem Szczegóły
Uchwały Zarządu 113/754/21 28.04.2021 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 113/754/21 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu Szczegóły
Uchwały Zarządu 113/753/21 28.04.2021 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 113/753/21 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu Szczegóły
Uchwały Zarządu 113/752/21 28.04.2021 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 113/752/21 w sprawie przyjęcia łącznego sprawozdania finansowego Powiatu Świeckiego za 2020 rok Szczegóły
Uchwały Zarządu 113/751/21 28.04.2021 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 113/751/21 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Świeckiego po upływie I kwartału 2021 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2021 roku Szczegóły
Uchwały Zarządu 113/750/21 28.04.2021 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 113/750/21 w sprawie najmu lokalu Szczegóły
Obwieszczenia BOŚ.673.Św.807.2021 29.04.2021 Obowiązujący Obwieszczenie z dnia 29.04.2021 r. Szczegóły
Obwieszczenia BOŚ.673.P.733.2021 29.04.2021 Obowiązujący Obwieszczenie z dnia 29.04.2021 r. Szczegóły
Uchwały Rady XXXI/197/21 28.04.2021 Obowiązujący Uchwała Rady Nr XXXI/197/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości z dotychczasowym najemcą, na czas nieokreślony Szczegóły
Obwieszczenia BOŚ.673.P.766.2021 28.04.2021 Obowiązujący Obwieszczenie z dnia 28.04.2021 r. Szczegóły
Zarządzenie Starosty 28/21 21.04.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 28/21 Starosty Świeckiego z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2021 roku dla pracowników Starostwa Powiatowego w Świeciu Szczegóły
Obwieszczenia BOŚ.6740.1.D.152.2021 23.04.2021 Obowiązujący Obwieszczenie z dnia 23.04.2021 r. Szczegóły
Obwieszczenia BOŚ.6740.1.P.247.2021 20.04.2021 Obowiązujący Obwieszczenie z dnia 20.04.2021 r. Szczegóły
Uchwały Zarządu 112/749/21 19.04.2021 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 112/749/21 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, dotyczącej warunków przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Szczegóły
Uchwały Zarządu 112/748/21 19.04.2021 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 112/748/21 w sprawie zmiany umowy Powiatu Świeckiego z Towarzystwem Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu Szczegóły
Uchwały Zarządu 112/747/21 19.04.2021 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 112/747/21 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Świeckiego nr 102/688/21 z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Towarzystwem Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu dotyczącej dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej ze środków Powiatu Świeckiego Szczegóły
« 1 2 3 140 141 »