Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Zarządu 43/307/19 05.12.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 43/307/19 w sprawie zgłoszenia poprawek do projektu budżetu powiatu świeckiego na 2020 r. Szczegóły
Uchwały Zarządu 43/306/19 05.12.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 43/306/19 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019 Szczegóły
Uchwały Zarządu 43/305/19 05.12.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 43/305/19 w sprawie przyjęcia umowy o dofinansowanie projektu p.n. „Aktywni Zawodowo”, wdrażanego w ramach Działania 10.2, Poddziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Szczegóły
Uchwały Zarządu 43/304/19 05.12.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 43/304/19 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Świeciu Szczegóły
Uchwały Zarządu 43/303/19 05.12.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 43/303/19 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świeciu Szczegóły
Uchwały Zarządu 43/302/19 05.12.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 43/302/19 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Świeckiego nr 9/55/19 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Fundacją Aktywizacji i Integracji w Nowem dotyczącej dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej ze środków Powiatu Świeckiego Szczegóły
Uchwały Zarządu 43/301/19 05.12.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 43/301/19 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Świeckiego nr 9/56/19 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Towarzystwem Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu dotyczącej dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej ze środków Powiatu Świeckiego Szczegóły
Uchwały Zarządu 43/300/19 05.12.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 43/300/19 w sprawie zmiany umowy Powiatu Świeckiego z Fundacją Aktywizacji i Integracji w Nowem Szczegóły
Uchwały Zarządu 43.299/19 05.12.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 43/299/19 w sprawie zmiany umowy Powiatu Świeckiego z Towarzystwem Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu Szczegóły
Uchwały Zarządu 43/298/19 05.12.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 43/298/19 w sprawie zawarcia umowy na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia Szczegóły
Uchwały Zarządu 43/297/19 05.12.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 43/297/19 w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1242C Drzycim – Sulnówko – Świecie na odcinku od km 14+800 do km 15+200 Szczegóły
Uchwały Zarządu 43/296/19 05.12.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 43/296/19 w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1252C Jeżewo – Świecie na odcinku od km 0+101 do km 0+350 Szczegóły
Zarządzenie Starosty 64/19 04.12.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 64 /19 Starosty Świeckiego z dnia 04.12.2019 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy i terminu jego odpracowania w Starostwie Powiatowym w Świeciu. Szczegóły
Zarządzenie Starosty 63/19 04.12.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 63/19 Starosty Świeckiego z dnia 04.12.2019 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli pozostałych środków trwałych o wartości poniżej 1 000,00 zł w starostwie Powiatowym w Świeciu Szczegóły
Zarządzenie Starosty 48/19 29.11.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 48/19 Starosty Świeckiego z dnia 29.11. 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Świeciu. Szczegóły
Zarządzenie Starosty 60/19 03.12.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 60/19 Starosty Świeckiego z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości Skarbu Państwa metodą weryfikacji Szczegóły
Zarządzenie Starosty 59/19 03.12.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 59/19 Starosty Świeckiego z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Świeciu metodą weryfikacji. Szczegóły
Zarządzenie Starosty 58/19 03.12.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 58/19 Starosty Świeckiego z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Świeciu metodą weryfikacji. Szczegóły
Zarządzenie Starosty 57/19 03.12.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 57/19 Starosty Świeckiego z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Świeciu metodą weryfikacji. Szczegóły
Zarządzenie Starosty 56/19 03.12.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 56/19 Starosty Świeckiego z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości Mienia Powiatu metodą weryfikacji. Szczegóły
« 1 2 3 101 102 »