Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Zarządu 23/175/19 11.06.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 23/175/19 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem Szczegóły
Uchwały Zarządu 23/174/19 11.06.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 23/174/19 w sprawie udzielenia upoważnienia osobie pełniącej obowiązki dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Floriana Ceynowy w Świeciu do składania oświadczeń woli Szczegóły
Uchwały Zarządu 23/173/19 11.06.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 23/173/19 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Floriana Ceynowy w Świeciu Szczegóły
Uchwały Zarządu 23/172/19 11.06.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 23/172/19 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Lniano dotyczącej zaliczenia drogi położonej na działce nr 236 obręb Mukrz, gmina Lniano do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu Szczegóły
Uchwały Zarządu 23/171/19 11.06.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 23/171/19 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozbudowy drogi gminnej nr 030407C Mukrz-Słępiska-Wętfie o długości około 800 m Szczegóły
Uchwały Zarządu 23/170/19 11.06.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 23/170/19 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej budowy drogi gminnej w m. Bukowiec stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 030948C z drogą powiatową 1281C Szczegóły
Uchwały Zarządu 23/169/19 11.06.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 23/169/19 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej budowy drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąplewice-Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną nr 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C Szczegóły
Uchwały Zarządu 23/168/19 11.06.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 23/168/19 w sprawie przyjęcia bilansu skonsolidowanego Powiatu Świeckiego za 2018 rok Szczegóły
Uchwały Zarządu 23/167/19 11.06.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 23/167/19 w sprawie ustanowienia pełnomocnika na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nowy Szpital Sp. z o.o. Szczegóły
Decyzje Zarządu 23/d.18/19 11.06.2019 Obowiązujący Decyzja Zarządu Nr 23/d.18/19 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu Szczegóły
Obwieszczenia AB.6740.2.P.1135.2019 07.06.2019 Obowiązujący Obwieszczenie z dnia 07.06.2019r. Szczegóły
Obwieszczenia AB.6740.2.O.1127.2019 07.06.2019 Obowiązujący Obwieszczenie z dnia 07.06.2019r. Szczegóły
Uchwały Rady X/62/19 05.06.2019 Obowiązujący Uchwała Rady Nr X/62/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/58/07 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 października 2007 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Świeckiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” Szczegóły
Zarządzenie Starosty 17/19 30.05.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 17/19 Starosty Świeckiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: wykonania zabiegów zwalczających organizmy szkodliwe występujące w stopniu zagrażającym trwałości lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa Szczegóły
Uchwały Rady IX/61/19 29.05.2019 Obowiązujący Uchwała Rady nr IX/61/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Świeckiego Szczegóły
Uchwały Rady IX/60/19 29.05.2019 Obowiązujący Uchwała Rady Nr IX/60/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu świeckiego Szczegóły
Uchwały Rady IX/59/19 29.05.2019 Obowiązujący Uchwała Rady Nr IX/59/19 w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Świeciu Szczegóły
Uchwały Rady IX/58/19 29.05.2019 Obowiązujący Uchwała Rady Nr IX/58/19 w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Świeciu Szczegóły
Uchwały Rady IX/57/19 29.05.2019 Obowiązujący Uchwała Rady Nr IX/57/19 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Szczegóły
Uchwały Rady IX/56/19 29.05.2019 Obowiązujący Uchwała Rady nr IX/56/19 w sprawie uchwalenia: Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2019 – 2021 Szczegóły
« 1 2 3 88 89 »