Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Zarządu 80/551/20 17.09.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 80/551/20 w sprawie wyrażanie opinii dotyczącej zaliczenia drogi powiatowej nr 1256C Mniszek – Stare Marzy do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Uchwały Zarządu 80/550/20 17.09.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 80/550/20 w sprawie wyrażenia opinii dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Dworzysko – Chojnice Szczegóły
Uchwały Zarządu 80/549/20 17.09.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 80/549/20 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Uchwały Zarządu 80/548/20 17.09.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 80/548/20 w sprawie: najmu lokalu Szczegóły
Uchwały Zarządu 80/547/20 17.09.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 80/547/20 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wykonawcy – ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu wyłonionemu w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Gminę Świecie Szczegóły
Zarządzenie Starosty 49/20 02.09.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 49/20 Starosty Świeckiego z dnia 2 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany instrukcji rozliczania płatności za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności ( split payment ) w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz jednostkach budżetowych Powiatu Świeckiego objętych centralizacją w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług. Szczegóły
Zarządzenie Starosty 46/20 18.08.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 46/20 Starosty Świeckiego z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Świeciu Szczegóły
Obwieszczenia BOŚ.673.N.616.2020 17.09.2020 Obowiązujący Obwieszczenie z dnia 17.09.2020 r. Szczegóły
Zarządzenie Starosty 40/20 01.07.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 40/2020 Starosty Świeckiego z dnia 01 lipca 2020 r. w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Starostwie Powiatowym w Świeciu Szczegóły
Zarządzenie Starosty 52/20 11.09.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 52/20 Starosty Świeckiego z dnia 11 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Świeciu Szczegóły
Obwieszczenia BOŚ.673.Dr.554.2020 15.09.2020 Obowiązujący Obwieszczenie z dnia 15.09.2020 r. Szczegóły
Zarządzenie Starosty 53/20 11.09.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 53/20 Starosty Świeckiego z dnia 11 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Socjalnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu Szczegóły
Obwieszczenia BOŚ.6740.1.P.308.2020 10.09.2020 Obowiązujący Obwieszczenie z dnia 10.09.2020 Szczegóły
Zarządzenie Starosty 51/20 10.09.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 51/20 Starosty Świeckiego z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa dla pracowników Starostwa Powiatowego w Świeciu w czasie epidemii COVID-19. Szczegóły
Uchwały Zarządu 79/546/20 09.09.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 79/546/20 w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2021 Szczegóły
Uchwały Zarządu 79/545/20 09.09.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 79/545/20 w sprawie ustalenia wykazu zadań realizowanych w ramach promocji zdrowia finansowanych z budżetu Powiatu Świeckiego w 2020 roku Szczegóły
Uchwały Zarządu 79/544/20 09.09.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 79/544/20 w sprawie ustalenia wykazu zadań realizowanych w ramach promocji Powiatu Świeckiego finansowanych z budżetu w 2020 roku z zakresu kultury Szczegóły
Uchwały Zarządu 79/523/20 09.09.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 79/543/20 w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Gminy Bukowiec dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie przebiegu w miejscowości Bukowiec, obręb Bukowiec, gmina Bukowiec Szczegóły
Uchwały Zarządu 79/542/20 09.09.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 79/542/20 w sprawie wyrażenia opinii będącej załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie wraz z rozbudową drogi w Wiąskich Piaskach Szczegóły
Uchwały Zarządu 79/541/20 09.09.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 79/541/20 w sprawie wyrażenia opinii będącej załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sulnowo – Dziki Szczegóły
« 1 2 3 122 123 »