Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Decyzje Zarządu 30/d.19/19 20.08.2019 Obowiązujący Decyzja Zarządu Nr 30/d.19/19 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu Szczegóły
Uchwały Zarządu 30/215/19 20.08.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 30/215/19 w sprawie ustalenia wykazu zadań realizowanych w ramach promocji Powiatu Świeckiego finansowanych z budżetu w 2019 roku z zakresu kultury Szczegóły
Uchwały Zarządu 30/214/19 20.08.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 30/214/19 w sprawie wydania opinii dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulic wraz z infrastrukturą na terenie poniżej ul. Petelskiego w Świeciu Szczegóły
Uchwały Zarządu 30/213/19 20.08.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 30/213/19 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Szczegóły
Obwieszczenia AB.673.Dr.1783.2019 20.08.2019 Obowiązujący Obwieszczenie z dnia 20.08.2019 r. Szczegóły
Zarządzenie Starosty 25/19 14.08.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE Nr 25/19 Starosty Świeckiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Polityki Rachunkowości Starostwa Powiatowego w Świeciu. Szczegóły
Obwieszczenia AB.6740.1.B.1348.2019 19.08.2019 Obowiązujący Obwieszczenie z dnia 19.08.2019 r. Szczegóły
Obwieszczenia AB.6740.1.N.1300.2019 19.08.2019 Obowiązujący Obwieszczenie z dnia 19.08.2019 r. Szczegóły
Zarządzenie Starosty 24/19 12.08.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 24/19 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Nagród Szczegóły
Uchwały Zarządu 29/212/19 09.08.2019 Obowiązujący Uchwała Nr 29/212/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 9 sierpnia 2019r. Szczegóły
Zarządzenie Starosty 23/19 31.07.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE Nr 23 /19 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego z elementami zarzadzania kryzysowego, we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Świeckiego oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Grudziądzu Szczegóły
Obwieszczenia AB.6740.2.Ś.1181.2019 02.08.2019 Obowiązujący Obwieszczenie z dnia 02.08.2019 r. Szczegóły
Obwieszczenia AB.6740.2.J.1542.2019 02.08.2019 Obowiązujący Obwieszczenie z dnia 02.08.2019 r. Szczegóły
Zarządzenie Starosty 22/19 31.07.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 22/19 STAROSTY POWIATU ŚWIECKIEGO z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Szczegóły
Uchwały Zarządu 28/211/19 30.07.2019 Obowiązujący UCHWAŁA Nr 28/211/19 ZARZĄDU POWIATU ŚWIECKIEGO z dnia 30 lipca 2019r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem Szczegóły
Uchwały Zarządu 28/210/19 30.07.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR 28/210/19 ZARZĄDU POWIATU ŚWIECKIEGO z dnia 30 lipca 2019r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Uchwały Zarządu 28/209/19 30.07.2019 Obowiązujący Uchwała Nr 28/209/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi i przejmowanymi na własność Powiatu Świeckiego na podstawie art. 130a ust. 10 ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz powołania Zespołu ds. sprzedaży i likwidacji tych pojazdów. Szczegóły
Uchwały Zarządu 28/208/19 30.07.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR 28/208/19 ZARZĄDU POWIATU ŚWIECKIEGO z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019 Szczegóły
Uchwały Zarządu 28/207/19 30.07.2019 Obowiązujący Uchwała Nr 28/207/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Świeckiego po upływie II kwartału 2019 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2019 roku Szczegóły
Uchwały Zarządu 28/206/19 30.07.2019 Obowiązujący UCHWAŁA Nr 28/206/19 ZARZĄDU POWIATU ŚWIECKIEGO z dnia 30 lipca 2019r. w sprawie przyjęcia aneksu do umowy pomiędzy Powiatem Świeckim, a Gminą Pruszcz dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej Szczegóły
« 1 2 3 91 92 »