Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Zarządu 59/421/20 07.04.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 59/421/20 w sprawie przystąpienia Powiatu Świeckiego do programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” oraz wyznaczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu do realizacji tego programu Szczegóły
Uchwały Zarządu 59/420/20 07.04.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 59/420/20 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu Szczegóły
Uchwały Zarządu 59/419/20 07.04.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 59/419/20 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020 Szczegóły
Uchwały Zarządu 59/418/20 07.04.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 59/418/20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu Szczegóły
Uchwały Zarządu 59/417/20 07.04.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 59/417/20 w sprawie rozdysponowania części środków z budżetu Powiatu Świeckiego na 2020 rok, z zakresu ochrony środowiska, na zakup nagród na konkursy ekologiczne Szczegóły
Uchwały Zarządu 59/416/20 07.04.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 59/416/20 w sprawie wyrażenia opinii będącej załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 030552C, polegającej na budowie chodnika w miejscowości Gródek Szczegóły
Uchwały Zarządu 59/415/20 07.04.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 59/415/20 w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu do dokonywania czynności w zakresie użyczania sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia Szczegóły
Uchwały Zarządu 59/414/20 07.04.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 59/414/20 w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu do dokonywania czynności w zakresie użyczania sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia Szczegóły
Uchwały Zarządu 59/413/20 07.04.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 59/413/20 w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem do dokonywania czynności w zakresie użyczania sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia Szczegóły
Uchwały Zarządu 59/412/20 07.04.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 59/412/20 w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu do dokonywania czynności w zakresie użyczania sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia Szczegóły
Uchwały Zarządu 59/411/20 07.04.2020 Obowiązujący Uchwała Nr 59/411/20 Zarządu w sprawie upoważnienia dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu do dokonywania czynności w zakresie użyczania sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia Szczegóły
Uchwały Zarządu 59/410/20 07.04.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 59/410/20 w sprawie upoważnienia dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Floriana Ceynowy w Świeciu do dokonywania czynności w zakresie użyczania sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia Szczegóły
Obwieszczenia AB.673.B.598.2020 03.04.2020 Obowiązujący Obwieszczenie z dnia 03.04.2020 r. Szczegóły
Zarządzenie Starosty 18/20 31.03.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 18/20 Starosty Świeckiego z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie powołania składu komisji do odbioru technicznego robót przyłącza wodociągowego do budynku stanowiącego własność Powiatu Świeckiego z nowo wybudowanej sieci w ramach inwestycji pn. „Przebudowa, budowa sieci: kanalizacji sanitarnej, II etapu kanalizacji deszczowej, wodociągowej, elektroenergetycznych, oświetlenia terenu światłowodowych, kanalizacji teletechnicznej wraz z monitoringiem stacji transformatorowej w Wojewódzkim Szpitalu dla nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra J. Bednarza w Świeciu” Szczegóły
Zarządzenie Starosty 17/20 30.03.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 17/20 Starosty Świeckiego z dnia 30.03.2020 w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania wsparcia i uczestnictwa w Projekcie „Aktywni Zawodowo” stanowiącego załącznik do Zarządzenia Starosty Świeckiego Nr 3/20 z dnia 15 stycznia 2020 r. Szczegóły
Uchwały Zarządu 58/409/20 26.03.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 58/409/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Szczegóły
Uchwały Zarządu 58/408/20 26.03.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 58/408/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w oddziałach Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6 im. Jana Pawła II w Świeciu w Zespole Szkół Specjalnych nr 1, zorganizowanych na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu Szczegóły
Uchwały Zarządu 58/407/20 26.03.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 58/407/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu Szczegóły
Uchwały Zarządu 58/406/20 26.03.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 58/406/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia Szczegóły
Uchwały Zarządu 58/405/20 26.03.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 58/405/20 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020 Szczegóły
« 1 2 3 111 112 »