Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Obwieszczenia AB.673.B.132.2020 28.01.2020 Obowiązujący Obwieszczenie z dnia 28.01.2020 r. Szczegóły
Obwieszczenia AB.673.B.131.2020 28.01.2020 Obowiązujący Obwieszczenie z dnia 28.01.2020 r. Szczegóły
Obwieszczenia AB.673.B.130.2020 28.01.2020 Obowiązujący Obwieszczenie z dnia 28.01.2020 r. Szczegóły
Zarządzenie Starosty 3/20 15.01.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 3/20 Starosty Świeckiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wsparcia i uczestnictwa w Projekcie „Aktywni Zawodowo” Szczegóły
Zarządzenie Starosty 4/20 20.01.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 4/20 Starosty Świeckiego z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany instrukcji gospodarki kasowej w Starostwie Powiatowym w Świeciu Szczegóły
Zarządzenie Starosty 2/20 14.01.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 2/20 Starosty Świeckiego z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Świeciu. Szczegóły
Uchwały Zarządu 48/338/20 15.01.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 48/338/20 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Pani Iwonie Strzyżewskiej Szczegóły
Uchwały Zarządu 48/337/20 15.01.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 48/337/20 w sprawie przystąpienia Powiatu Świeckiego do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 Szczegóły
Uchwały Zarządu 48/336/20 15.01.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 48/336/20 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu Szczegóły
Uchwały Zarządu 48/335/20 15.01.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 48/335/20 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego w Świeciu Szczegóły
Uchwały Zarządu 48/334/20 15.01.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 48/334/20 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych stanowiących majątek I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu Szczegóły
Uchwały Zarządu 48/333/20 15.01.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 48/333/20 w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnych kwot dofinansowania kosztów udziału nauczycieli za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane Szczegóły
Uchwały Zarządu 48/332/20 15.01.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 48/332/20 w sprawie przyjęcia porozumienia pomiędzy Powiatem Bydgoskim a Powiatem Świeckim w sprawie powierzenia wykonywania zadań pozaszkolnych Szczegóły
Uchwały Zarządu 48/331/20 15.01.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 48/331/20 w sprawie przyjęcia umowy o dokształcanie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych przez Rzemieślnicze Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu Szczegóły
Uchwały Zarządu 48/330/20 15.01.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 48/330/20 w sprawie przyjęcia umowy w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze Szczegóły
Uchwały Zarządu 48/329/20 15.01.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 48/329/20 w sprawie przyjęcia umowy dotyczącej współfinansowania dokształcania młodocianych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w 2020 roku Szczegóły
Uchwały Zarządu 48/328/20 15.01.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 48/328/20 przyjęcia aneksu do porozumienia dotyczącego współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy Szczegóły
Uchwały Zarządu 48/327/20 15.01.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 48/327/20 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozbudowy drogi nr 1252C, polegająca na budowie chodnika o długości około 200 m w miejscowości Jeżewo Szczegóły
Uchwały Zarządu 48/326/20 15.01.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 48/326/20 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Chrobrego, Sienkiewicza, Kazimierza Wielkiego wraz z infrastrukturą w Świeciu Szczegóły
Uchwały Zarządu 48/325/20 15.01.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 48/325/20 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej budowy drogi gminnej we wsi Wałkowiska położonej przy drodze powiatowej nr 1215C Szczegóły
« 1 2 3 104 105 »