Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Zarządu 16/141/19 16.04.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 16/141/19 w sprawie przeprowadzenia sondażu na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Powiatu Świeckiego Szczegóły
Uchwały Zarządu 16/140/19 16.04.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 16/140/19 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej celowości realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia przez Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Świeciu Szczegóły
Uchwały Zarządu 16/139/19 16.04.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu nr 16/139/19 w sprawie udzielenia upoważnienia osobie zastępującej Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących wykonywania funkcji zarządcy drogi Szczegóły
Obwieszczenia AB.6740.1.N.2097.2018 15.04.2019 Obowiązujący Obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2019r. Szczegóły
Uchwały Zarządu 15/138/19 10.04.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 15/138/19 w sprawie unieważnienia ogłoszenia otwartego naboru na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu RPKP.10.02.03-IZ.00-04-255/19, Oś Priorytetowa 10, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Uchwały Zarządu 15/137/19 10.04.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 15/137/19 w sprawie przyjęcia umowy o dokształcanie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim Szczegóły
Uchwały Zarządu 15/136/19 10.04.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 15/136/19 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Pani Edycie Ksobiak Szczegóły
Uchwały Zarządu 15/135/19 10.04.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 15/135/19 w sprawie zmiany umowy Powiatu Świeckiego z Towarzystwem Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu Szczegóły
Uchwały Zarządu 15/134/19 10.04.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 15/134/19 w sprawie zmiany umowy Powiatu Świeckiego z Fundacją Aktywizacji i Integracji w Nowem Szczegóły
Uchwały Zarządu 15/133/19 10.04.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 15/133/19 w sprawie rozdysponowania części środków z budżetu Powiatu Świeckiego na 2019 rok, z zakresu ochrony środowiska, na zakup nagród na konkurs ekologiczny Szczegóły
Uchwały Zarządu 15/132/19 10.04.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 15/132/19 w sprawie ustalenia wykazu zadań realizowanych w ramach promocji zdrowia finansowanych z budżetu Powiatu Świeckiego w 2019 roku Szczegóły
Uchwały Zarządu 15/131/19 10.04.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 15/131/19 w sprawie ustalenia wykazu zadań realizowanych w ramach promocji Powiatu Świeckiego finansowanych z budżetu w 2019 roku z zakresu kultury i sportu Szczegóły
Uchwały Zarządu 15/130/19 10.04.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 15/130/19 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019 Szczegóły
Uchwały Zarządu 15/129/19 10.04.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 15/129/19 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r. Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu Szczegóły
Uchwały Zarządu 15/128/19 10.04.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 15/128/19 w sprawie zatwierdzenia korekty bilansu z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego za 2018 rok Szczegóły
Postanowienia Zarządu 15/p.1/19 10.04.2019 Obowiązujący Postanowienie Zarządu Nr 15/p.1/19 z dnia 10 kwietnia 2019 r. Szczegóły
Zarządzenie Starosty 14/19 05.04.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 14/19 Starosty Świeckiego z dnia 05 kwietnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej Skarbu Państwa położonej w miejscowości Łowinek, gmina Pruszcz Szczegóły
Obwieszczenia AB.673.B.649.2019 05.04.2019 Obowiązujący Obwieszczenie z dnia 05.04.2019r. Szczegóły
Obwieszczenia AB.6740.2.Św.485.2019 03.04.2019 Obowiązujący Obwieszczenie z dnia 03.04.2019r. Szczegóły
Obwieszczenia AB.6740.2.B.237.2019 01.04.2019 Obowiązujący Obwieszczenie z dnia 01 kwietnia 2019r. Szczegóły
« 1 2 3 85 86 »