Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenie Starosty 34/19 09.10.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 34/19 Starosty Świeckiego z dnia 09 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w pomieszczeniach Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świeciu. Szczegóły
Obwieszczenia AB.6740.2.J.1707.2019 08.10.2019 Obowiązujący Obwieszczenie z dnia 08.10.2019 r. Szczegóły
Obwieszczenia AB.673.P.2161.2019 08.10.2019 Obowiązujący Obwieszczenie z dnia 08.10.2019 r. Szczegóły
Obwieszczenia AB.673.Dr.2140.2019 07.10.2019 Obowiązujący Obwieszczenie z dnia 07.10.2019 r. Szczegóły
Zarządzenie Starosty 33/19 30.09.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 33/2019 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 30 września 2019r. w sprawie sposobu dystrybucji biletów w przewozach o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu świeckiego Szczegóły
Zarządzenie Starosty 32/19 30.09.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 32/2019 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 30 września 2019r. w sprawie zasad oznakowania środków transportu wykorzystywanych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu świeckiego Szczegóły
Zarządzenie Starosty 31/19 30.09.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 31/2019 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 30 września 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym w powiecie świeckim Szczegóły
Uchwały Zarządu 35/233/19 25.09.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 35/233/19 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej budowy drogi gminnej w m. Gawroniec na połączeniu dróg powiatowych 1280C i 1281C – o długości około 900m Szczegóły
Uchwały Zarządu 35/232/19 25.09.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 35/232/19 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej budowy drogi gminnej na odcinku łączącym działki o nr ewid. gr. 426 i 420/2 w miejscowości Bukowiec Szczegóły
Uchwały Zarządu 35/231/19 25.09.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 35/231/19 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej budowy drogi gminnej nr 030947C na odcinku łączącym działki o nr ewid. gr. 374 i 630 w miejscowości Bukowiec Szczegóły
Uchwały Zarządu 35/230/19 25.09.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 35/230/19 w sprawie zaopiniowania przebiegu dróg gminnych o znaczeniu lokalnym, niezaliczonych do innych kategorii, stanowiących uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom w miejscowości Pruszcz Szczegóły
Uchwały Zarządu 35/229/19 25.09.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 35/229/19 w sprawie zaopiniowania zmiany przebiegu drogi gminnej na terenie miejscowości Pruszcz Szczegóły
Uchwały Zarządu 35/228/19 25.09.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 35/228/19 w sprawie pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej z jednoczesnym jej wyłączeniem z użytkowania jako drogi publicznej Szczegóły
Uchwały Zarządu 35/227/19 25.09.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 35/227/19 w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Uchwały Rady XIII/88/19 25.09.2019 Obowiązujący Uchwała Rady Nr XIII/88/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego Nr 2 w Warlubiu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Szczegóły
Uchwały Rady XIII/87/19 25.09.2019 Obowiązujący Uchwała Rady Nr XIII/87/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego Nr 5 im. Jana Pawła II w Świeciu w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu Szczegóły
Uchwały Rady XIII/86/19 25.09.2019 Obowiązujący Uchwała Rady Nr XIII/86/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Nowem wchodzącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem w pięcioletnie Technikum w Nowem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem Szczegóły
Uchwały Rady XIII/85/19 25.09.2019 Obowiązujący Uchwała Rady Nr XIII/85/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Świeciu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Świeciu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu Szczegóły
Uchwały Rady XIII/84/19 25.09.2019 Obowiązujący Uchwała Rady Nr XIII/84/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Świeciu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu w pięcioletnie Technikum w Świeciu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu Szczegóły
Uchwały Rady XIII/83/19 25.09.2019 Obowiązujący Uchwała Rady Nr XIII/83/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem Szczegóły
« 1 2 3 95 96 »