Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Obwieszczenia BOŚ.6740.1.Ś.1385.2021 15.10.2021 Obowiązujący Obwieszczenie z dnia 15.10.2021 r. Szczegóły
Uchwały Zarządu 129/865/21 13.10.2021 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 129/865/21 w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1250C Belno – Czaple na odcinku od km 2+840 do km 4+275, 1252C Jeżewo – Świecie na odcinku od km 7+141 do km 7+807 oraz 1258C Czaple – Wiąg na odcinku od km 0+000 do km 1+700. Szczegóły
Uchwały Zarządu 129/864/21 13.10.2021 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 129/864/21 w sprawie wyrażenia opinii będącej załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Armii Krajowej od ul. Ciepłej do ronda na ul. Wojska Polskiego w miejscowości Świecie, gmina Świecie Szczegóły
Uchwały Zarządu 129/863/21 13.10.2021 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 129/863/21 w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Gminy Pruszcz dotyczącej zaliczenia drogi w Mirowicach do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie przebiegu w miejscowości Mirowice, obręb Mirowice, gmina Pruszcz Szczegóły
Uchwały Zarządu 129/862/21 13.10.2021 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 129/862/21 w sprawie: przyjęcia darowizny nieruchomości Szczegóły
Uchwały Zarządu 129/861/21 13.10.2021 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 129/861/21 w sprawie: przyjęcia darowizny nieruchomości Szczegóły
Uchwały Zarządu 129/860/21 13.10.2021 Obowiązujący Uchwała Zarządu nr 129/860/21 w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Świeckiego Szczegóły
Uchwały Zarządu 129/859/21 13.10.2021 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 129/859/21 w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021 Szczegóły
Uchwały Zarządu 129/858/21 13.10.2021 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 129/858/21 w sprawie przyjęcia porozumień o współpracy z gminami Szczegóły
Uchwały Zarządu 129/857/21 13.10.2021 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 129/857/21 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych oraz wyposażenia znajdującego się w „Nowy Szpital” Sp. z o.o. w Świeciu Szczegóły
Uchwały Zarządu 129/856/21 13.10.2021 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 129/856/21 w sprawie przyjęcia aneksu do umowy o dokształcanie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych przez Rzemieślnicze Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu w 2021 r. Szczegóły
Uchwały Zarządu 129/855/21 13.10.2021 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 129/855/21 w sprawie przyjęcia umowy dotyczącej zasad prowadzenia grupy międzyszkolnej nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego Szczegóły
Decyzje Zarządu 129/d.29/21 13.10.2021 Obowiązujący Decyzja Zarządu Nr 129/d.29/21 w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu Szczegóły
Obwieszczenia BOŚ.6740.1.J.1199.2021 11.10.2021 Obowiązujący Obwieszczenie z dnia 11.10.2021 r. Szczegóły
Zarządzenie Starosty 60/21 11.10.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 60/21 Starosty Świeckiego z dnia 11 października 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego Szczegóły
Obwieszczenia BOŚ.6740.1.O.1947.2021 06.10.2021 Obowiązujący Obwieszczenie z dnia 06.10.2021 r. Szczegóły
Obwieszczenia BOŚ.673.P.2171.2021 07.10.2021 Obowiązujący Obwieszczenie z dnia 07.10.2021 r. Szczegóły
Zarządzenie Starosty 59/21 06.10.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 59/21 Starosty Świeckiego z dnia 06 października 2021 r. w sprawie powołania oraz trybu pracy Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym „Dostawa laptopów” Szczegóły
Zarządzenie Starosty 58/21 06.10.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 58/21 Starosty Świeckiego z dnia 06 października 2021 r. w sprawie powołania oraz trybu pracy Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym „Dostawa sprzętu serwerowego: Część I: Dostawa sprzętu serwerowego do obsługi poczty elektronicznej; Część II: Dostawa sprzętu serwerowego do obsługi pracy zdalnej” Szczegóły
Obwieszczenia WGK.III.6821.1.4.2021 06.10.2021 Obowiązujący WGK.III.6821.1.4.2021- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Szczegóły
« 1 2 3 150 151 »