Protokół Nr 18/19 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 listopada 2019 r.

 

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – według załączonej listy obecności.

Obecni na posiedzeniu goście:

  1. ………………………… – skarżąca
  2. Walczak Piotr – Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Świeciu.

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pani Angelika Macura, która powitała obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdziła quorum pozwalające podejmować uchwały przez Komisję i przedstawiła porządek obrad po zmianie:

  1. Wprowadzenie, czego dotyczy skarga złożona przez Panią ………………..
  2. Dyskusja w sprawie w/wym. skargi.
  3. Sprawy bieżące.

Do pkt. 1 i 2

Pani Angelika Macura powiedziała, że sprawa jest bardzo zawiła i dotyczy ziemi, której wg skarżącej została ona pozbawiona. Następnie zapytała skarżącą, kiedy to nastąpiło.

Pani ………………. powiedziała: „W 1995 roku ze sądu miałam przyjść do Starostwa i zamieniono działkę na inne działki. Działkę ….. zabrano nam ziemię z karty ……”.

Pani Angelika Macura zapytała czy skarżąca ma akt własności jej działki.

Pani ………………. powiedziała: „Tak. Ja już tu pokazywałam, do Starostwa dostarczałam. Na podstawie wykazu zmian gruntowych została wykreślona i dopiero w 2016 roku zostałam powiadomiona, że została wykreślona. I tylko z 6,41ha odpisano działkę …… co gmina wykupiła i zostawiono mi tylko 6 arów, a reszta jest wpisana do sąsiedniej działki. Graniczy z działką ………., graniczy z działką ……….. i …………… Mało tego działka …………. jest wpisana w obrębie ……….. w innym obrębie, jako na drogę.”   

Pani Angelika Macura zrozumiała, że skarżąca jest teraz jakby właścicielem drogi.

Pani ………………. powiedziała: „No tak by wychodziło, ale chwileczkę, nie, to nie jest. Działka ……….., podwórze, mogę dostarczyć tu, bo przyniosłam dokumenty. Ja od początku nawet dostarczałam kartę …………, tu zrobiła pani ………………. i kartę ……………a nie zrobiła księgi ……….. Bo do księgi …………..miała być dopisana w 1968 roku. I pan …………… zrobił synchronizację też”.

Pani Angelika Macura zrozumiała, że to inny geodeta, nie p. ………………..

Pani ………………. powiedziała: „Tak, tu też stąd, tu już geodetów było 5 i każdy robi sobie to, co chce. Ale na podstawie wykazu zmian gruntowych zostało sprostowanie w 1993 roku, to jest wykaz karta ……………i tu działka i księga ……………. ona ma po odpisaniu działki …………. 6,31ha a tu zamieniono na działkę ……….. i …………… zabrano nam ziemię z karty działki z innej księgi i wstawiono, że jest to działka ta. Ale fizycznie tak jak to jest zapisane była dopisana numeracja działki, ale działka ………… o powierzchni 35 arów została dopisana jako droga do tej drugiej działki”. 

Pani Angelika Macura zapytała czy ta droga zawsze tam istniała.

Pani ………………. powiedziała: „ Ta droga ………, bo nasza działka, nasze budynki to jest ulica …………….., ona powinna być przedłużona, graniczy z …………. graniczy z działką ……….. i to jest stara droga, ona istniała od ……………………… do jedynki”.  

Pani Angelika Macura zapytała czy działka ………… jest przedłużeniem tej drogi.

Pani ………………. powiedziała: „Powinna być, a nie jest, bo jest dopisana do działki …………”.

Pan Szczepan Nowakowski zapytał czy skarżąca może mu pokazać akt własności działki.

Pani ………………. powiedziała: „To już dostarczałam”.

Pan Roman Witt powiedział, że to skarżąca musi mieć oryginał tego dokumentu.

Pani ………………. powiedziała: „To ja mogę dostarczyć”.

Pan Roman Witt powiedział, że od tego wszystko należy rozpocząć, że Komisja musi zobaczyć akt własności.

Pan Szczepan Nowakowski zapytał: „Czy Pani przekazywała tu akt własności?”

Pani ………………. powiedziała: „Tak, oczywiście. Aha, jeszcze powinnam mieć tu, że biegły geodeta robił i tyle zastrzeżeń jest opinii… nie zrobił”.

Pani Angelika Macura zapytała czy to są zastrzeżenia skarżącej czy poszła z tym do sądu.

Pani ………………. powiedziała: „Nie moje. Tak, poszłam do sądu, ale sąd jeszcze w ogóle nie dał odpowiedzi, pół roku już trwa i apelacja była złożona do Bydgoszczy i jeszcze nie ma żadnej odpowiedzi”.   

Pan Roman Witt zapytał, do czego skarżąca złożyła apelację, skoro nie ma odpowiedzi.

Pani ………………. powiedziała: „Mam wyrok, że oddalono, bo mam inną drogą wskazać”.

Pani Angelika Macura zapytała czy skarżąca ma ten wyrok przy sobie.

Pani ………………. powiedziała: „Oryginał jest u mecenasa, ja sobie ksero zrobiłam”.

Pan Roman Witt powiedział, że tak się nie robi, bo oryginały powinna mieć ona a nie mecenas.

Pani ………………. powiedziała: „No to proszę, tu jest wyrok o oddanie nieruchomości [przekazała na ręce Przewodniczącej do wglądu], a tu jest sąsiada też, i w ogóle u sąsiada jest tyle błędów…”

Pan Szczepan Nowakowski powiedział, że Komisji sąsiad nie interesuje tylko sprawa skarżącej i poprosił o skupienie się na jej sprawie.

Pani Angelika Macura odczytała fragment wyroku przekazanego na jej ręce przez skarżąca: „W zakresie powyższych ustaleń sąd odrzuca twierdzenia pozwanej, jako by obecny w granicach działki oznaczonej numerem geodezyjnym ………. znajdowały się jakiekolwiek grunty, które nie zostały nabyte przez poprzedników prawnego pozwanego. Okoliczność ta wynika z ujawnionych dokumentów, które co do działki …………. są kompletne”. Następnie zaznaczyła, że radni nie mogą oceniać wyroku sądu, tylko go przyjąć do wiadomości.

Pani ………………. powiedziała: „Dlatego nie można przyjąć, bo jest złożona apelacja do działki ………., a nie do karty ………….”.

Pani Angelika Macura zastanawia się, dlaczego sąd tak orzekł.

Pani ………………. powiedziała: „Sąd właśnie zrobił, że my mamy wziąć dokumentować na jakiej podstawie, ale on tylko kazał, zlecił biegłemu zrobić od początku do końca synchronizację działki …………., a nie zrobił, tylko od lat 60tych, ja mogę tu w tej opinii…dlatego została złożona apelacja, bo sąd w ogóle się do tego nie ustosunkował”.     

Pani Angelika Macura powiedziała, że w wyroku sądu jest wyraźnie napisane, że dokumenty są kompletne.

Pani ………………. powiedziała: „Nie są kompletne, bo ja mogę dostarczyć dokumenty, że …………… jest tu, a ……………. jest tu, takie dokumenty, są inne. ……………… tak samo ma działkę …………. została odpisana, w sądzie ja dostarczałam tu księgę ……………….. i w sądzie ma 45 arów, a w geodezji ma już więcej – 56 arów, a w latach 60tych miała 73 ary, ale ona nie żyje, więc nie mogła nic zrobić. I teraz sąsiedzi od działki ……………. przychodzą i mówią, że oni ustalają ze spadkobiercami i chcą, że będą oni uprawiać”.

Pan Roman Witt powiedział, że pomiarów w terenie dokonują geodeci, a nie pracownicy Starostwa Powiatowego. Ci zaś pracują na otrzymanych od nich gotowych – jeśli nawet są błędne – dokumentach i wykonują jedynie czynności administracyjne. Urzędnicy nie przyjeżdżają na miejsce, nie szukają kamieni granicznych tylko geodeci (skarżąca potwierdziła to). Kończąc zapytał skarżącą skąd jej zarzut, że urzędnicy dokonali czegoś błędnie.

Pani ………………. powiedziała: „I dlatego pani ………………., która w 1999 roku robiła podział działki …………. nie ujawniła jej w całości. I nie wstawiła ani kamieni…”

Pan Roman Witt podkreślił, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Świeckiego może oceniać pracę jedynie Starosty, bo pracę pracowników ocenia zwierzchnik, czyli Starosta, a Pani ……………………………. nie jest pracownikiem Starostwa Powiatowego w Świeciu.

Pani ………………. powiedziała: Ale w 1995 roku była”.

Pan Roman Witt poinformował, że w 1995 roku nie było Starostwa Powiatowego tylko Urząd Rejonowy w Świeciu.

Pani ………………. powiedziała: To była pracownica Urzędu Rejonowego, a w 1999 roku robiła podział”.

Pan Roman Witt zapytał na czyje zlecenie dokonano tego podziału.

Pani ………………. powiedziała: „Na moje”.

Pan Roman Witt zrozumiał, że nie jako pracownik Starostwa Powiatowego tylko w ramach swojej działalności gospodarczej. Radny zastanawia się jak Komisja ma sprawdzić, w jakim zakresie jest złożona skarga na pracownika urzędu i Starostę skoro nie oni dokonują czynności fizycznych, o których mówi skarżąca.

Pani ………………. powiedziała: „Ja przepraszam bardzo, ale ja nie wiem, kto wtedy wówczas był, ale ja zgłaszałam do Starosty ……………., która mnie przeprosiła i powiedziała, że z konsultacją z panem ………………………… jest…”

Pan Roman Witt zapytał, za co były te przeprosiny ówczesnej Starosty.

Pani ………………. powiedziała: „ że błędnie zostało wpisane, ale nic nie zrobiono dalej”

Pan Roman Witt powiedział, że urzędnicy pracują na otrzymanych dokumentach od geodetów, którzy w terenie robią pomiar, szukają kamieni granicznych i pracują na mapach w terenie, a te dostarczają do Starostwa Powiatowego i tam są jedynie przeniesione.

Pani ………………. powiedziała: „Tylko są przeniesione, ale w 1993 roku…”.

Pan Roman Witt powiedział, że nie interesuje go to, co było w 1993 roku, tylko obecna skarga. Dobrze, że to, o czym skarżąca mówi trafiło do sądu żeby to rozstrzygnął. Komisja jedynie może rozstrzygnąć skargę na Starostę i pracowników urzędu, a nie to, co się działo na mapach. Radni nie są specjalistami w dziedzinie geodezji, poza tym p. ………………. prowadząca własną działalność gospodarczą nie podlega Radzie Powiatu.

Pani ………………. powiedziała: „Teraz”.

Pan Roman Witt powiedział, że teraz oceniamy sytuację i jeśli skarżąca ma uwagi do p. …………….. musi wystąpić na drogę cywilną z powództwa cywilnego.

Pani ………………. powiedziała: „Ale chwileczkę, jak mam bardzo duże uwagi dla pana ……………….., dlatego, bo on nie dostarcza, ja przychodziłam tu”.

Pan Roman Witt zapytał, czego nie dostarczył skarżącej p. ………………..

Pani ………………. powiedziała: „Wglądu do dokumentów, ale dlaczego ja, jako właścicielka nie mam prawa do wglądu?”

Pan Roman Witt zapytał ponownie, w którym momencie i czego p. ………………. nie dostarczył skarżącej.

Pani ………………. powiedziała: „No właśnie działkę ….., która jest wpisana do księgi i została wykreślona, że zostałam powiadomiona dopiero w 2016 roku, że została wykreślona na działkę ………….”. 

Pan Roman Witt powiedział, że cały czas wracamy do sytuacji takiej, że aby wystąpiło jakieś wykreślenie, to pracownik Starostwa Powiatowego musiał mieć dokument, który został wykonany przez geodetę w terenie na zlecenie skarżącej.

Pani ………………. powiedziała: „Na moje zlecenie podział działki …………., ale działka …………. ona nie ma 7,4 tylko 6,33”.

Pan Roman Witt podkreślił, że ziemia skarżącej na pewno nie zginęła. Jeśli był hektar obojętnie jak podzielony, to on tam zostaje, nikt go nie wywiózł.

Pani ………………. powiedziała: „Tak i ona jest u sąsiadów, bo nie ma granicy”.

Pan Roman Witt zapytał czy geodeci, którym skarżąca zleciła podział odnaleźli granicę.

Pani ………………. powiedziała: „Nie, nie ma żadnych kamieni wkopanych, nie ma granicy.”       

Pan Roman Witt podkreślił, że ta czynność nie jest związana z p. ………………..

Pani ………………. powiedziała: „To nie wykonała swojego obowiązku”.

Pan Roman Witt powiedział, że skarżąca cały czas mówi o p. ……………., która prowadzi swoją działalność gospodarczą. Nie nam oceniać jej pracę. Jeśli jest jakaś sytuacja to skarżąca może wystąpić do geodety wojewódzkiego lub do sądu z powództwa cywilnego.

Pani ………………. powiedziała: „Każdy umywa ręce. Jak ja mam inną drogę wskazać, to jaką mam wskazać. Ja biorę 5 geodetów, teraz też zgłosiłam do pana …………… i prosiłam, żeby to i mówi, dobrze proszę pani, ja mogę zrobić, ale ja dostaje dane tylko teraz, co tu zrobiła p. ………………. w 1999 roku, a nie mogę dostać wcześniej. No i się zamyka sprawa.”      

Pan Roman Witt powiedział skarżącej, że sama wymieniła nazwisko p. ……………….., która jako jedyna jest właściwa do wyjaśnienia sprawy.

Pani ………………. powiedziała: „No, ale ja byłam, ona skasowała w 2014 roku pieniądze i nie zrobiła księgi ……….. tylko …………..”

Pan Roman Witt powiedział, że jest to sytuacja dotycząca powództwa cywilnego.

Pani Angelika Macura powiedziała, że jest dla niej dość miarodajny fakt, że jest w tej sprawie wyrok sądu gdyż ten jest instytucją wyższą niż Komisja Rady Powiatu. Następnie zapytała czy skarżąca się z nią zgodzi.

Pani ………………. powiedziała: „Ja się zgodzę i dlatego zrobiłam apelację.”

Pani Angelika Macura zapytała, dlaczego skarżąca nie dołączyła do skargi wyroku sądu.

Pani ………………. powiedziała: „Nie wiem, bo nie znam się na prawie.”

Pani Angelika Macura stwierdziła, że w wyroku sądu są dla Komisji dość istotne informacje, bo mowa jest o tym, że powódka wywodzi w tym postępowaniu, że w zamkniętej już księdze wieczystej ………….. powiat świecki tom ……….. karta ………… miała znajdować się parcela nr ………….., która składała się z dwóch elementów pól ornych na polach ………….. o powierzchni 6,4180 ha oraz pół ornych na polach ………….. o tej samej powierzchni nie ma jednak żadnych dowodów, że te poszukiwane obecnie przez powódkę pola ………… leżały w obrębie parcel, które połączone zostały w działkę …………..

Pani ………………. powiedziała: „Właśnie tu sędzia źle, w ogóle się nie odniósł do tego, dlatego zrobiliśmy.”

Pan Roman Witt powiedział, że radni nie są w stanie oceniać pracy sędziego, bo nie posiadają ani wiedzy ani wykształcenia.

Pani ………………. powiedziała: „Sąd dostanie ostrzeżenie o niezgodności jak…poszły do migracji do elektronicznego wpisu, sąd dostaje ostrzeżenie i nic dalej nie jest robione. Ja mam przecież tutaj dokument, że karta ………… i wykonanie ……….. i …………. i ta jedna działka, do której była dopisana ………….. a my mamy tylko te stany z 1951 roku …………. karta ………… i karta ………………. A druga karta ………………. nie miała być dopisana. I to figurowało na działkach.”

Pan Roman Witt powiedział, że radni nie mają wykształcenia, uprawnień czy dokumentów w 1800 roku. Jeśli skarżąca stwierdza, że sąd dostał ostrzeżenie, to może złożyć zażalenie na opieszałość sądu. Kończąc stwierdził, że skarżąca idzie odpowiednią drogą składając apelację.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska zapytała, czego skarżąca oczekuje od Rady Powiatu.

Pani ………………. powiedziała: „Żeby pomóc mi wyjaśnić tą sprawę, dlaczego nie została wpisana działka …………. tylko została wykreślona. Ja zostałam powiadomiona w 2016 roku przez sąd, jak ja się zwróciłam.” Następnie wskazała, że do skargi dołączyła akt własności.

Radni zapoznali się ponownie ze wspomnianym przez skarżącą pismem.

Pani Angelika Macura powiedziała, że skarżąca miała 5 geodetów, którzy badali sprawę.

 Pani ………………. powiedziała: „Nie pięciu, bo każdy się tylko zapoznał i oddawał dokumenty.”

Pan Szczepan Nowakowski zapytał, kto w tej chwili używa tą działkę.

Pani ………………. powiedziała: „Część sąsiad, część córka używała, a teraz sąsiad z działki ……….. przyszedł i mówi, że, bo graniczy z działką ………….. …………….. a dostarczyłam księgę, że uzgodnił ze spadkobiercami i on będzie uprawiać i wszedł jeszcze w córki ziemię.”

Pan Szczepan Nowakowski powiedział, że skarżąca stwierdziła, iż ktoś wszedł w kontakt ze spadkobiercami, zapytał, zatem, z kim.

Pani ………………. powiedziała: „A ja się pytałam, nikt, i dlatego zgłosiłam do to wójta, ja się pytałam, bo nie ma spadkobierców.”

Pan Roman Witt zapytał, kto jest wykazany w dokumencie [przekazany przed chwilą członkom Komisji do wglądu].

Pani ………………. powiedziała: „Moje córki i ja.”

Pan Roman Witt powiedział, że jeśli jest wykaz – stan dotychczasowy 7400 m2 ogółem, są wymienione trzy osoby i stan się zgadza, bo jest również 7400 m2.

Pani ………………. powiedziała: „Tak, ale ta działka plus te 35 arów jest odpisane, jest dopisane do działki …………., tu jest wpisana tylko jedna księga a nie druga.” 

Pan Roman Witt według dokumentu działka …………. arkusz map 1 została podzielona, na ……/….., ……./…….., ……./…… czyli od działki …………. zostały odjęte metry kwadratowe, które wyszły na to samo 7400 m2. Zatem nie widzi tu niezgodności.

Pani ………………. powiedziała: „Ale jaka jest tutaj księga niech pan zobaczy, księga się stało z księgą………

Pan Roman Witt zapytał czy do tego podziału nie ma skarżąca roszczeń.

Pani ………………. powiedziała: „Bo to tylko księga …………”

Pan Roman Witt powiedział, że analizuje dokument, który podała skarżąca w jakimś celu, o którym on nie wie.

Pani ………………. powiedziała: „No, że to z urzędu było zrobione.”

Pan Roman Witt jest przekonany, że działka została rozbita i zostały dopisane dwie osoby na czyjś wniosek.

Pani ………………. powiedziała: „Bo był podział wtedy zrobiłam, ale co się stało z kartą …………?”

Pan Roman Witt powiedział, że radni tego nie rozstrzygną, od tego jest sąd i biegli. Według obecnej analizy wynika, że nie zginął ani jeden metr kwadratowy ziemi.

Pani ………………. pokazując radnym jakiś wykres powiedziała: „zrobił Pan ……., za które wziął 7000 zł., Odpowiedź od Rady dostarczę do sądu powinien zmusić winnego żeby rzetelnie wykonał pracę. Ja byłam chyba w 2013 czy 2016 roku, to chyba pan nie był tylko taki inny mecenas, bo pan Starosta kazał panu ………………. udostępnić dokumenty a nie zrobił tego, ani mecenasowi ani mnie.”  

Pan Roman Witt twierdzi, że jeśli by była taka sytuacja to mecenas wystąpiłby ze skargą.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska dodała, że powinien wystąpić także z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji.

Pani ………………. powiedziała: „Nie ma, zaginęła księga.”

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska powiedziała, że księga nie może zaginąć.

Pani ………………. powiedziała: „No ja wiem, że nie może.”

Pan Roman Witt zapytał czy skarżąca ma odpowiedź, iż zaginęła księga.

Pani ………………. powiedziała: „Tak, to dostarczę, ale muszę przejrzeć, bo mam więcej tych dokumentów, księga ……….. zaginęła.”

Pani Angelika Macura powiedziała, że skarga na pewno zostanie rozpatrzona na dwóch pracowników Starostwa i odpowiedź pisemną skarżąca otrzyma pocztą.

Pan Roman Witt dodał, że nie wyjaśnimy na pewno sytuacji dotyczącej sprawy geodezyjnej tylko czynności administracyjnej.

 Obecnie dywagowali o zatrudnieniu Pani ……………….. w Starostwie Powiatowym i Urzędzie Rejonowym.

Pani ………………. powiedziała: „W 2006 roku się zwróciłam, jest pismo i napisał, że jestem współwłaścicielem ze sąsiadem, więc się pytam, na jakiej podstawie, nie dostałam do dziś odpowiedzi, pytałam się byłam u pana ………………. i też nic nie zrobił, w końcu mi odpisał, że nie będzie mi już odpowiadał.”

Pan Roman Witt powiedział, że jest to zwykła czynność administracyjna, więc jeśli pismo p. …………….. nie wnosiło nic nowego to zgodnie z przepisami nie należy już odpisywać.

Pani ………………. powiedziała: „Ja przychodziłam tu do tego, poszłam do sądu i przyszłam tu, i każdy odrzucał, nic nie zrobił, tylko czekali żeby sprawa się przedawniła, ale jak może się przedawnić jak ja mam akt notarialny, jest przez zasiedzenie i jest i tak, od początku ja dostarczyłam, że mój dziadek był właścicielem karty ….., …… i ………..”

Pan Roman Witt zapytał czy sąsiad, o którym mówi skarżąca jest z nią jakoś spowinowacony.

Pani ………………. powiedziała: „Moja babcia i sąsiada prababcia to były siostry.”

Pan Roman Witt powiedział, że być może jest to sprawa związana z dziedziczeniem.

Pani ………………. powiedziała: „Jak z dziedziczeniem? To był majątek z ojca.”

Pan Roman Witt powiedział, że radni znają tylko wersję skarżącej, poza tym w takich sprawach kompetentny jest sąd.

Pan Piotr Walczak zapytał czy w 1995r., kiedy przesunięto granicę działki wg skarżącej czy było przesunięcie granic w terenie.

 Pani ………………. powiedziała: „Oczywiście ciągle są przesuwane.”

Pan Piotr Walczak zapytał czy przyszedł jakiś geodeta.

Pani ………………. powiedziała: „Nie, geodeta, sąsiad robi sobie o tak, ja zasieję, stawia tu duży kamień i orze.”

Pan Szczepan Nowakowski powiedział, że zawsze są dwa kamienie, jeden na ziemi, drugi wkopany, należałoby go odszukać po prostu.

Pan Roman Witt uważa to za spór sąsiedzki, który może rozstrzygnąć jedynie sąd. Bo jeśli faktycznie dochodzi do tego, że sąsiad zasiewa nie swój grunt, to sąd zdecyduje gdzie ma być miedza, co muszą określić geodeci w terenie i to sąd powinien zakazać naruszania własności prywatnej.

 Pani ………………. powiedziała: „6,42 do …………. jest dopisane do sąsiada a nie do mnie.”

Radni stwierdzili, że sprawa powinna trafić do sądu, a nie do Rady Powiatu. Poinformowano również skarżącą, że otrzyma odpowiedź w ciągu 60 dni licząc od 8 listopada 2019r., kiedy to skarga wpłynęła do Rady.

Pani ………………. powiedziała: „Biegły sądowy zaznacza, że brak jest, że jest dużo błędów zaznaczonych.” 

Następnie dyskutowano o kwestii miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy ……….. i budowy drogi gminnej na innej działce skarżącej, która w przeszłości stała się działką gminną.

Pan Roman Witt zasugerował, aby w tej sprawie skarżąca zwróciła się do Gminy …………..

Pan Piotr Walczak odnośnie tego, że skarżąca twierdzi, iż działka jest wpisana w innym obrębie poinformował, że w każdym obrębie numeracja działek zaczynana jest od początku. Więc numery działek mogły się powtórzyć w innym obrębie.

Pan Roman Witt z tego, co się teraz dowiedział wywnioskował, że są podziały na obręby i w każdym z nich jest podział na działki, więc nie jest rzeczą dziwną, że w obrębie …………. i w obrębie ………….. będzie działka z tym samym numerem.

Pani ………………. powiedziała: „I akurat te 35 arów?”

Pan Roman Witt poprosił o powrót do przedmiotu skargi, historia nic nam nie da do rozpatrzenia skargi.

Pan Piotr Walczak wracając do podstaw skargi powiedział, że Starosta jest organem ewidencjonującym, czyli zapisuje to, co wynika z dokumentów. Do zadań Starosty nie należy również badanie zmian dokumentów, czynności poszczególnych geodetów i zmian następujących historycznie. W Starostwie Powiatowym prowadzi się zasób geodezyjny (zbiór dokumentów), który jest ewidencjonowany i udostępniany.

Następnie ogłoszono przerwę.
Po przerwie

Do pkt. 3

Pani Angelika Macura przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie przekazania skargi w części dotyczącej ………………………………………………… do załatwienia przez Starostę Świeckiego.

Następnie Komisja jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 13/19 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie przekazania skargi w części dotyczącej ………………………………………. do załatwienia przez Starostę Świeckiego w wersji stanowiącej załącznik do protokołu.

Pani Angelika Macura przedstawiła projekt planu pracy Komisji na 2020 rok.

Komisja jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 14/19 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji na 2019r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do protokołu.

Następnie Komisja jednogłośnie opowiedziała się za uznaniem skargi na Starostę Świeckiego za bezzasadną (Uchwała Nr 15/19).

Pan Piotr Walczak uważa, że odnośnie oskarżeń podstawionych w kierunku Pani ………………………… Komisja powinna opowiedzieć się czy jest to spór cywilno-prawny, o czym była mowa w dyskusji, aby zawrzeć to w odpowiedzi.

 Następnie Komisja jednogłośnie opowiedziała się za tym, że jest to spór cywilno-prawny, o czym należy wskazać w odpowiedzi do skarżącej (Uchwała Nr 16/19).

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant:
Agnieszka Wnęk
Biuro Rady

Przewodnicząca Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

(Angelika Macura)

Członkowie Komisji:

……………………………..…….

(Urszula Kempińska-Czerwińska)

……………………………..…….

(Szczepan Nowakowski)

……………………………..…….

(Marcin Podgórski)

……………………………………

(Roman Witt)

W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świeciu znajdują się informacje publiczne, w których dokonano anonimizacji zawartych w nich danych osobowych osób fizycznych.

Zakres wyłączenia: imię i nazwisko skarżącej, numery działek, ksiag wieczystych, parceli i kart, tomów, nazwy obrębów, imię i nazwisko oskarżonych, nazwiska osób fizycznych wymienionych przez skarżącą, nazwa ulicy, numer drogi, nazwy miejscowości i Gminy.

Podstawa prawna: art. 5 ust. 2 ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) oraz art. 24 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wyłączenia dokonała:  Agnieszka Wnęk

 

Informacje

Rejestr zmian