Posiedzenie Komisji Oświaty, kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Świeckiego

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 8 października 2019 r. (wtorek) o godz. 1000 w Sali Nr 201 (I piętro) Starostwa Powiatowego w Świeciu odbędzie się dziesiąte posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Świeckiego w związku z wnioskami dyrektorów szkół i placówek do budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020.

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

 (Urszula Kempińska-Czerwińska)

 

Informacje

Rejestr zmian