Petycja z dnia 9 września 2019 roku w sprawie wybudowania ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Świecie – Głogówko Królewskie wzdłuż drogi powiatowej nr 1289C

    1. Przedmiot petycji: Petycja w sprawie wybudowania ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Świecie – Głogówko Królewskie wzdłuż drogi powiatowej nr 1289C
    2. Data złożenia: 12.09.2019 r.
    3. Podmiot wnoszący: brak zgody na udostępnienie danych osobowych.
    4. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian