Ochotnicza Straż Pożarna – Zalesie Królewskie

GMINA ŚWIEKATOWO

Cele statutowe: walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
z dnia 07.04.1992 r. NR KRS: 0000113060.

Informacje

Rejestr zmian