Ochotnicza Straż Pożarna – Wielkie Zajączkowo

GMINA DRAGACZ

Cele statutowe: walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
z dnia 09.04.1992 r. NR KRS: 0000036349.

Informacje

Rejestr zmian