Ochotnicza Straż Pożarna – Wielkie Stwolno

GMINA DRAGACZ

Cele statutowe: walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 09.04.1992 r. NR KRS: 0000004566

Informacje

Rejestr zmian