Ochotnicza Straż Pożarna – Wielki Komórsk

GMINA WARLUBIE

Cele statutowe: walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
z dnia 14.03.1992 r. NR KRS: 0000018611.

Informacje

Rejestr zmian