Ochotnicza Straż Pożarna – Warlubie– Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

GMINA WARLUBIE

Warlubie – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.

Cele statutowe: walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
z dnia 14.03.1992 r. NR KRS: 0000112325.

Informacje

Rejestr zmian