Ochotnicza Straż Pożarna – Szewno

GMINA ŚWIEKATOWO

Cele statutowe: walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
z dnia 04.11.1999 r. NR KRS: 0000118466.

Informacje

Rejestr zmian