Ochotnicza Straż Pożarna – Świecie „Ratownik” – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

GMINA ŚWIECIE

Świecie „RATOWNIK” – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.

Cele statutowe: walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
z dnia 14.04.2003 r. NR KRS: 0000158343.

Informacje

Rejestr zmian