Ochotnicza Straż Pożarna – Świecie – muzeum

GMINA ŚWIECIE

Cele statutowe: walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
z dnia 26.03.1992 r. NR KRS: 0000058418.

Informacje

Rejestr zmian