Ochotnicza Straż Pożarna Przysiersk – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

GMINA BUKOWIEC

Przysiersk – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.

Cele statutowe: walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
z dnia 07.04.1992 r. NR KRS: 0000110529.

Informacje

Rejestr zmian