Ochotnicza Straż Pożarna – Polskie Łąki

GMINA BUKOWIEC

Cele statutowe: walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 07.04.1992 r.

Informacje

Rejestr zmian