Ochotnicza Straż Pożarna – Lubania Lipiny

GMINA ŚWIEKATOWO

Cele statutowe: walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami zagrożeniami.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
z dnia 07.04.1992 r. NR KRS: 0000109471.

Informacje

Rejestr zmian