Ochotnicza Straż Pożarna – Lipinki

GMINA WARLUBIE

Cele statutowe: walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
z dnia 14.03.1992 r. NR KRS: 0000121876.

Informacje

Rejestr zmian