Ochotnicza Straż Pożarna – Gruczno– Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

GMINA ŚWIECIE

Gruczno – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.

Cele statutowe: walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
z dnia 26.03.1992 r. NR KRS: 0000263984.

Informacje

Rejestr zmian