Ochotnicza Straż Pożarna – Górna Grupa – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

GMINA DRZYCIM

Górna Grupa – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.

Cele statutowe: walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
z dnia 09.04. 1992 r. NR KRS: 0000017742

Informacje

Rejestr zmian