Ochotnicza Straż Pożarna – Dziki

GMINA ŚWIECIE

Cele statutowe: walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
z dnia 26.03.1992 r. NR KRS: 0000259334.

Informacje

Rejestr zmian