Ochotnicza Straż Pożarna – Dragacz

GMINA DRAGACZ

Cele statutowe: walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Wpis do  Krajowego Rejestru Sądowego
z dnia 09.04.1992 r. – NR KRS: 0000003535.

Informacje

Rejestr zmian