Ochotnicza Straż Pożarna – Buśnia

GMINA WARLUBIE

Cele statutowe: walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 14.03.1992 r. NR KRS: 0000112343.

Informacje

Rejestr zmian