Ochotnicza Straż Pożarna – Bukowiec – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

GMINA BUKOWIEC

Bukowiec – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.

Cele statutowe: walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
z dnia 07.04.1992 r. Nr KRS: 0000070868.

Informacje

Rejestr zmian