Ochotnicza Straż Pożarna – Budyń

GMINA BUKOWIEC

Cele statutowe: walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
z dnia 06.04. 1992 r. NR KRS: 0000113057.

Informacje

Rejestr zmian