Ochotnicza Straż Pożarna – Branica

GMINA BUKOWIEC

Cele statutowe: walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
z dnia 07.04.1992 r. NR KRS: 0000112910.

Informacje

Rejestr zmian