Klauzula dla celów rekrutacji

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej zgody

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przesłanych do Starostwa Powiatowego w Świeciu 86-100 Świecie ul. Gen. Józefa Hallera 9, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”.
……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy

„Klauzula dla celów rekrutacji”

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji w Starostwie Powiatowym w Świeciu jest Starosta Świecki z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, adres e‑mail: sekretariat[at]csw[dot]pl, tel. +48 52 56 83 100,
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
  • Starostwo Powiatowe, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
  • e-mail: daneosobowe[at]csw[dot]pl
 3. dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnej kategorii/dane wrażliwe) konieczna będzie zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 4. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa oraz świadczące usługi informatyczne dla administratora oraz usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek,
 6. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres 5 lat,
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Świeciu. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 8. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 9. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Starostwie Powiatowym w Świeciu.

 

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>