Interpelacja nr 8/20 z dnia 31 marca 2020 roku

złożona przez radną Katarzynę Kaczmarek-Sławińską dot. wyjaśnień udzielonych na sesji w dniu 30.03.2020. w zakresie inwestycji umieszczonej w WPR powiatu świeckiego.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian