Interpelacja nr 5/20 z dnia 25 lutego 2020 roku

złożona przez radnego Wiesława Bagniewskiego dot. mocowania wiat przystankowych na drogach powiatowych.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian