Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.Św.2119.2019

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.Św.2119.2019 z dnia 30.09.2019 r. przez

ENEA Operator Sp. z o.o.

dotyczącego budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV (do działek mieszkaniowych nr 1138/6, 138/9, 138/12, 138/15) na działkach nr 138/22, 144/59, 144/45, 144/28, 144/1, 144/29, 144/58 w obrębie ewidencyjnym Gruczno, jednostce ewidencyjnej Świecie.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.Św.2119.2019 z dnia 29.10.2019 r.

Informacje

Rejestr zmian