Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.Św.2116.2019

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.Św.2116.2019 z dnia 30.09.2019 r. przez

ENEA Operator Sp. z o.o.

dotyczącego budowy sieci – linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV (w celu zasilenia domu jednorodzinnego na działce nr 794/6) na działkach nr 788/3, 794/7 w obrębie ewidencyjnym Świecie, jednostce ewidencyjnej Świecie – Miasto.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.Św.2116.2019 z dnia 18.10.2019 r.

Informacje

Rejestr zmian