Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.P.2151.2019

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.P.2151.2019 z dnia 03.10.2019 r. przez

ENEA Operator Sp. z o.o.

dotyczącego budowy sieci – linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV (w celu zasilenia dz. nr 5/46, /47) na działkach nr 5/39, 5/37, 5/33 w obrębie ewidencyjnym Pruszcz, jednostce ewidencyjnej Pruszcz.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.P.2151.2019 z dnia 14.10.2019 r.

Informacje

Rejestr zmian