Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.N.2115.2019

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.N.2115.2019 z dnia 30.09.2019 r. przez

Gminę Nowe

dotyczącego przebudowy sieci wodociągowych w ulicach Al. 3 Maja, Kolejowej, Dworcowej i Nowej w Nowem na działkach nr 1077/4, 524/1, 753/1, 553/12, 553/11, 553/10, 552, 554/1, 553/6, 447/1, 448/1, 354/1, 493/1, 502/6, 488/1 w obrębie ewidencyjnym Nowe, jednostce ewidencyjnej Nowe – Miasto.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.N.2115.2019 z dnia 14.10.2019 r.

Informacje

Rejestr zmian