Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.Dr.2193.2019

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.Dr.2193.2019 z dnia 11.10.2019 r. przez

ENEA Operator Sp. z o.o.

dotyczącego budowy sieci – linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV (w celu zasilenia domu jednorodzinnego na dz. nr 90/7) na działkach nr 90/6, 92 w obrębie ewidencyjnym Bratwin, jednostce ewidencyjnej Dragacz.

Sprzeciw do zgłoszenia dotyczącego wykonania w.w. robót budowlanych znak AB.6743.2.Dr.2193.2019 z dnia 25.11.2019 r.

Informacje

Rejestr zmian